Розділи економіки

Обліково-інформаційна система як основа для прийняття управлінських рішень

Світовий досвід показує, що причини серйозних невдач запровадження „комплексної автоматизації” управлінського обліку часто полягають в тому, що розробники намагаються розпочати запровадження без проектування нової організаційної структури управління, методики обліку та планування відносно інших необхідних змін об’єкта.

Завершальний етап стосується безпосереднього запровадження - виміру результатів діяльності, планування та складання звітності центрів відповідальності та підприємства загалом.

Специфіка завершального етапу полягає у необхідності апробації всіх елементів нової системи, навчанні персоналу. На цьому етапі налагоджують системи, за необхідності вносять корективи в певні рішення. Протягом певного періоду можливе паралельне використання окремих елементів раніше використовуваної системи обліку.

Сутність завершального етапу полягає у повному переході на використання нової налагодженої обліково-аналітичної управлінської системи. Результатом цього етапу має бути успішне проходження повного циклу з використанням нової системи, починаючи від складання плану до аналізу його виконання на основі даних управлінської звітності.

В обліково-аналітичній управлінській системі управлінський облік є мовою, за допомогою якої фінансова та нефінансова інформація передається керівникам, менеджерам, аналітикам підприємства. На її основі приймаються різного роду оперативні, тактичні та стратегічні рішення.

З огляду на структуру та завдання обліково-управлінської системи її здатністю є накопичення, класифікація, узагальнення та передавання інформації, яка допомагає керівникам приймати рішення, здійснювати планування, контролювати діяльність підприємства та вимірювати показники його функціонування, тобто здійснювати управління підприємством.

В обліково-аналітичній управлінській системі ми виділяємо управлінське бюджетування: формування аналітичних бюджетів як джерел акумулювання планової, облікової та аналітичної інформації, необхідної для проведення економічної діагностики та прийняття управлінських рішень. З метою підтвердження цього трактування доцільно вивчити сутність бюджетування як економічної категорії. Бюджетування - процес планування майбутньої діяльності підприємства шляхом зіставлення системи бюджетів у розрізі видів та центрів доходів і витрат. Враховуючи стратегічні цілі підприємства, за допомогою бюджетів розподіляють економічні ресурси, оцінюють правильність обраного шляху та, за необхідності, здійснюють коригування. Фахівці вбачають у бюджетуванні певний філософський момент. Адже бюджет - це не лише прогнозний розрахунок, а план, який необхідно виконувати, контролювати та аналізувати, уникаючи суб’єктивних думок. В умовах хаотичного розвитку політичних та економічних інститутів в Україні важко на сто відсотків достовірно передбачити майбутній розвиток подій щодо діяльності підприємства. Саме тому до відхилень, які можуть виникати як в позитивному, так і в негативному аспектах, необхідно ставитися з розумінням та без зайвих емоцій. Світовий досвід показує, що саме бюджетування є одним з методів успішного ведення бізнесу. Такий метод є дещо новим для вітчизняних підприємств, проте у багатьох з них його активно застосовують, поступово відмовляючись від раніше існуючої системи господарювання. “Для того, щоб не перетворити бюджетування на процес заради процесу, необхідно чітко усвідомити різницю між бюджетом як інструментом планування у вузькому розумінні та бюджетом як інструментом управління (планування, обліку та контролю), та, щоб отримати саме останній варіант, керівництву підприємства необхідно докласти усіх зусиль вже на організаційному рівні”.

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Подібні статті по економіці

Співвідношення ринкових і державних методів регулювання економіки
державний регулювання німецький економіка Актуальність теми курсової роботи полягає в тому, що самостійна Україна з 1991 року поступово змінює суспільно-економічну формацію з „розвитого соціалізму” з загальнонародною власністю на засоби ...

Організація енергопостачання кар’єра
кар’єр енергетичний ресурс Сучасні кар’єри - великі споживачі енергетичних ресурсів. В виробничій собівартості енергетичні затрати складають 8 - 15%. Для організації енергопостачання на кар’єрах створюється енергетичне господарство. Е ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2023 рік.