Розділи економіки

Обліково-інформаційна система як основа для прийняття управлінських рішень

Науково-практичні дослідження показали, що відсутність визначення взаємозв’язку між етапами управління та напрямків руху інформаційних потоків між ними не дають змоги отримувати достовірне облікове забезпечення. Отже, приймаються неефективні управлінські рішення.

Формування обліково-управлінської системи, запропонованої нами, вимагає значних фінансових та часових витрат спеціалістів. Таку систему важко сформувати за один рік, її необхідно постійно вдосконалювати, враховуючи досвід попередніх подій. Крім того, обліково-управлінська система є базою даних: починаючи від первинних документів та закінчуючи результатом прийнятих чи не прийнятих управлінських рішень. Це є позитивним моментом. Оскільки молоді фахівці, які розпочали свою діяльність на підприємстві нещодавно, можуть вивчити фактичний розвиток подій щодо прийнятих чи не прийнятих управлінських рішень в минулому, використовуючи базу даних обліково-аналітичної управлінської системи. Безперечно, це позитивно вплине на їхні дії в майбутньому та на ефективність діяльності підприємства.

Отже, управлінський аналіз - це процес визначення факторів впливу на відповідний розвиток подій, визначення стану підприємства шляхом проведення математичних розрахунків, узагальнення аналітичної інформації за цільовою потребою та формування вербальних лаконічних висновків з пропозиціями щодо виходу із кризової ситуації чи ефективного використання вільних грошових коштів. Запропонована нами обліково-аналітична управлінська система дає змогу акумулювати та систематизувати інформацію на всіх етапах управління за єдиними принципами та методами, чітко визначеними потребою підприємства. Існує взаємозалежність між управлінським рішенням та управлінським аналізом і його обліковим забезпеченням. Кожен із зазначених елементів піддається впливу іншого. Якість облікового забезпечення прямо впливає на результативність управлінського аналізу, від якого залежить ефективність управлінського рішення.

. Задача 1

Визначити виробничу та повну собівартість виробу на плановий рік, якщо на виробництво виробу в плановому році передбачені такі витрати:

. Сировина і матеріали, грн. - 430,0.

. Основна і додаткова зарплата виробничих робітників, грн. - 15,5.

. Відрахування на соціальні заходи, % до зарплати - 37,75.

. Загальновиробничі витрати, грн. - 12,6.

. Поза-виробничі витрати, % до виробничої собівартості виробу - 2,4.

Розв’язання:

1. Єдиний соціальний внесок на одиницю виробу:

,5 × 0,3775 = 5,85 грн.

. Розрахунок прямих витрат на одиницю виробу:

Впр 1вир = 430 + 15,5 + 5,85 = 451,35 грн.

. Розрахунок виробничої собівартості одиниці продукції:

Свир = 451,35 + 12,6 + = 463,95 грн.

. Розрахунок повної собівартості одиниці продукції:

Спов = 463,95 + (463,95 / 100 × 2,4) = 463,95 + 11,13 = 475,08 грн.

Висновок: виробнича собівартість одиниці продукції складе 463,95 грн., а повна собівартість одиниці продукції 475,08 грн.

облік витрата калькулювання собівартість

4. Задача 2

Визначити рівень витрат на 1 грн. товарної продукції, використовуючи дані табл. 4.5.

Таблиця 4.5 Вихідні дані для розрахунку рівня витрат на 1 грн. товарної продукції

Вироби

Кількість виробів за планом (шт.)

Повна собівартість одиниці продукції за планом на рік (грн.)

Оптова ціна за одиницю продукції (грн.)

А

6000

420

500

Б

5000

480

610

В

1500

600

820

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Подібні статті по економіці

Теорія соціально-технологічної парадигми як методологія визначення пріоритетів економічного розвитку України
Сьогодні часто лунають заклики, що українське суспільство повинно дати принципові відповіді на стратегічні виклики часу. Але у чому, власне, полягають ці виклики? І що треба робити для адекватної відповіді? Розглянемо ці питання через при ...

Основні стадії науково-дослідного процесу
Наукове дослідження - це цілеспрямований процес виробництва нових знань, які розкривають нові явища у суспільстві і природі, для використання їх у практичній діяльності людей. Методологія наукових досліджень у природознавчих, технічни ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2024 рік.