Розділи економіки

Обліково-інформаційна система як основа для прийняття управлінських рішень

b. Розв’язання:

РЧнор1од= 0,1 год.

РЧфакт= 42 000 люд/год.

ЗПнор1год= 15,0 грн/год.

ЗПфакт1год = +16,0%.норм = 300 000 м.п.факт=500000 м.п.

.) Відхилення за рахунок зміни продуктивності праці:

∆РЧ =ЗПнорм×(РЧфакт-РЧнорм)

РЧнорм=Qнорм × РЧнорм1од

РЧнорм = 300 000 × 0,1 = 30 000 люд/год.

∆РЧ = 15,0 × (42 000 - 30 000) = +180 000 грн.

∆РЧ = (РЧфакт - РЧнорм)÷ РЧнорм)×100

∆РЧ = (42 000 - 30 000)÷ 30 000) × 100% = + 40%

¾ скоригована кількість годин на фактичний обсяг:

РЧскор. = (Qфакт ÷ Qнорм) × РЧнорм

РЧскор. = (500 000 ÷ 300 000) × 30 000 = 50 000 год.

¾ відхилення по ефективності:

ΔЗПеф = (РЧфакт - РЧскор) × ЗПнорм1год

ΔЗПеф = (42 000 - 50 000) × 15,0 = - 120 000 грн.

¾ відхилення по активності:

ΔЗПак = (РЧскор. - РЧфакт) × ЗПнорм1год

ΔЗПак = (50 000 - 42 000) × 15,0 = 120 000 грн.

.) Відхилення по ставці зарплати.

∆ЗП = РЧфакт × (ЗПфакт1год - ЗПнорм1год)

ЗПфакт1год = 15,0 × 1,16 = 17,4 грн./год.

∆ЗП = 42000 × (18,06 - 15,0) = +100 800 грн.

.) Сумарне відхилення з оплати праці:

ΔЗПзаг = ФОПфакт - ФОПнорм

ΔЗПзаг = 42 000 × 17,4 - 30 000 × 15,0 = 730 800 - 450 000 = 280 800 грн.,

або

ΔЗПзаг = ∆ЗП + ∆РЧ

ΔЗПзаг = 100 800 + 180 000 = 280 800 грн.

Висновок:прямі витрати на оплату праці підприємства зросли на 280,8 тис. грн., що виникло за рахунок збільшення фактичного обсягу виробництва продукції на 31 тис. грн., та збільшення погодинної ставки оплати праці на 16,0%, або 100,8 тис. грн. на фактичний обсяг випуску продукції.

c. Розв’язання:

РЧнорм = 40 000 год.

РЧфакт = 42 000 год.

ОВнорм = 300 000 м.п.

ОВфакт = 400 000 м.п.

Ставка розподілу Вн = 7,5 грн/год.

.) Відхилення по накладних витратах:

¾ скоригована (фактична) ставка розподілу накладних витрат:

Срскор = (РЧфакт ÷ РЧнорм) × Срнорм

Срскор = (42 000 ÷ 40 000) × 7,5 = 7,87 грн/год.

¾ відхилення по ефективності:

ΔВнефек = (7,5 - 7,87) × 40 000 = - 14 800 грн.

¾ відхилення по активності:

ΔВнакт = (7,87 - 7,5) × 40 000 = 14 800 грн.

.) Відхилення за рахунок зміни ставки витрат під впливом відхилення обсягу виробництва:

ΔВнст = РЧфакт × Срфакт - РЧфакт × Срнорм

ΔВнст = 42 000 × (7,87 - 7,5) = 15 540 грн.

.) Відхилення за рахунок зміни обсягу виробництва:

ΔВноб = РЧфакт × Срнорм - РЧнорм × Срнорм

ΔВноб = (42 000 - 40 000) × 7,5 = 15 000 грн.

.) Загальне відхилення за накладними витратами:

ΔВнзаг = РЧфакт × Срфакт - РЧнорм × Срнорм

ΔВнзаг = 42 000 × 7,87 - 40 000 × 7,5 = 30 540 грн.,

або

ΔВнзаг = ΔВнст. + ΔВноб

ΔВнзаг = 15 540 + 15 000 = 30 540 грн.

Висновок:Накладні витрати підприємства зросли на 30 540 грн. Підвищення відбулося за рахунок зміни обсягу виробництва, при цьому накладні витрати зросли на 15 000 грн., та підвищення ставки розподілу накладних витрат під впливом зміни обсягу виробництва на 15 540 грн.

d. Розв’язання:

1. План продажу продукції тис. шт. - 1910,40

Перейти на страницу: 4 5 6 7 8 9 10

Подібні статті по економіці

Національні економічні інтереси та загрози економічній безпеці України
Під фінансовою безпекою слід розуміти такий стан фінансової, грошово-кредитної, валютної, банківської, бюджетної, податкової систем, який характеризується збалансованістю, стійкістю до внутрішніх і зовнішніх негативних впливів, здатністю забезпечити ...

Підприємство та підприємництво
  Будь-яка нація пишається плодами діяльності своїх підприємців. Але будь-яка нація і кожен її окремий представник пишаються і своєю причетністю до втілення якої-небудь конкретної підприємницької ідеї. Підприємництво як одна з конкретних фор ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2024 рік.