Розділи економіки

Обліково-інформаційна система як основа для прийняття управлінських рішень

Повна собівартість інших виробів, тис.грн. - 550,0.

Вартість інших виробів в оптових цінах, тис.грн - 665,0.

Розв’язання:

1. Розрахунок витрат на 1 грн. товарної продукції по виробу А:

ВА = Сод.пр. / Ц од.пр. × кількість × 100

ВА = 1120 / 500 × 6 000 × 100 = 504 грн.

. Розрахунок витрат на 1 грн. товарної продукції по виробу Б:

ВБ = Сод.пр. / Ц од.пр. × кількість × 100

ВБ = 480 / 610 × 5 000 × 100 = 393,44 грн.

. Розрахунок витрат на 1 грн. товарної продукції по виробу В:

ВВ = Сод.пр. / Ц од.пр. × кількість × 100

ВВ = 600 / 820 × 1 500 × 100 = 109,76 грн.

. Розрахунок витрат на 1 грн. товарної продукції інших виробів:

Він.вироб. = Сін.в. / Ц ін в. × 100

Він.вироб. = 550 / 665 × 100 = 82,71 грн.

Висновок:рівень витрат на 1 грн. товарної продукції по виробу А становить 504 грн., по виробу Б - 393,44 грн., по виробу В - 109,76 грн., витрати інших виробів становлять 82,71 грн.

5. Задача 3

Здійснити аналіз ефективності управління витратами підприємства, зокрема, матеріальними, витратами на зарплату, накладними витратами та доходом підприємства за допомогою методу відхилення від норм та нормативів. Дослідження здійснити в такі етапи:

Оцінити ефективність управління матеріальними витратами за відхиленнями від норм по використанню матеріалів та в ціні на матеріали.

З цією метою розрахувати:

. Відхилення по використанню матеріалів, в т.ч. по ефективності і по активності.

. Відхилення за ціною матеріалів, в т.ч. відхилення власне по ціні і спільне відхилення.

. Сумарне відхилення по матеріалах.

Для виконання плану з виробництва продукції було заплановано використати 150000 кг бавовни за ціною 6,5 грн./кг на суму 975000 грн. Фактично було використано 130000 кг бавовни за ціною 6,2 грн./кг. Згідно з планом підприємство мало виготовити 300000 м.п. тканини, а виробило - 400000 м.п.

Оцінити ефективність використання витрат на зарплату за відхиленнями з продуктивності праці і по ставці зарплати.

З цією метою розрахувати:

. Відхилення з продуктивності праці, в т.ч. по ефективності і по активності.

. Відхилення по ставці зарплати.

. Сумарне відхилення по зарплаті.

Відомо:

Нормативний час для виробництва 1 м.п. тканини складає 0,1 год. План випуску продукції - 300000 м.п. тканини. Фактичне використання робочого часу для виробництва запланованого обсягу продукції склало 42000 год. Рівень нормативної зарплати за 1 год становить 15,0 грн., а середня фактична зарплата за годину зросла на 16,0%.

Проаналізувати відхилення по накладних витратах, які змінюються в залежності від відпрацьованих робочих годин. Ставка розподілу накладних витрат на 1 год. робочого часу становить 7,5 грн. / год. Нормативна кількість робочих годин - 40000 год, а фактична - 42000 год. План випуску продукції становить 300000 м.п. тканин, а фактичний - 400000 м.п.

В ході аналізу розрахувати:

. Відхилення по накладних витратах, в т.ч. по ефективності і по активності.

За результатами аналізу зробити висновки.

Проаналізувати відхилення по доходу від реалізації продукції, в т.ч. по об’єму продаж і по ціні реалізації.

В ході аналізу розрахувати:

. Відхилення по доходу.

. Відхилення по обсягу реалізації.

. Відхилення за ціною продаж.

За результатами аналізу зробити висновки і заповнити табл. 4.6.

Перейти на страницу: 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Подібні статті по економіці

Проблеми управління прибутковістю та рентабельністю дільничої станції Микитівка
Сучасний розвиток економіки України супроводжується ускладненням економічних процесів, трансформацією власності і середовища господарювання, концентрацією виробництва і капіталу, що зумовлює об’єктивну необхідність забезпечення прибутковості су ...

Методи керування діяльністю підприємства в ринкових умовах (на прикладі ПАТ Птахофабрика Південна)
На сучасному етапі розвитку економіки відбуваються глибокі зміни в усіх її сферах, що впливають на систему керування. Систему керування підприємства необхідно розглядати як динамічний процес, бо її форми,методи і функції перебувають пі ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2023 рік.