Розділи економіки

Обліково-інформаційна система як основа для прийняття управлінських рішень

Облікове забезпечення відображається в усіх формах фінансової та податкової звітності у згорнутому вигляді, у формах управлінської звітності - в розгорнутому, деталізованому, цільовому вигляді. При цьому джерелом формування управлінської звітності в частині грошового виразу є дані бухгалтерського обліку. Таке трактування ще раз підтверджує необхідність особливого підходу до акумулювання облікової інформації з метою прийняття управлінських рішень.

Проте, не існує практичних підходів щодо розроблення чіткої схеми проведення управлінського аналізу з перспективними пропозиціями щодо вкладання вільних коштів або виведення з економічної кризи.

Інвестори, партнери, владні структури, засоби масової інформації для отриманнях певних результатів діяльності того чи іншого підприємства користуються інформацією фінансової звітності. Для цього виявляється ступінь збалансованості між рухом фінансових ресурсів, оцінюються потоки власного та вкладеного капіталу в процесі економічного кругообігу, націленого на отримання прибутку, підвищення фінансової стійкості підприємства; оцінюється правильність використання грошових коштів для підтримки ефективної структури капіталу; контролюється оптимальність складання фінансових потоків організації, доцільність здійснення тих або інших витрат.

Оцінка фінансового стану підприємства за даними балансу дає змогу при порівнянні взаємозалежності показників прослідкувати тенденцію розвитку, віднайти цінні ключові моменти стосовно важливих факторів, що впливають на його діяльність.

Управлінський аналіз структури статей балансу для прийняття рішень можна проводити різними методами, а саме:

¾ безпосередньо за балансом без попередньої зміни статей;

¾ шляхом накопичення певних однорідних елементів балансових статей у стиснутий порівняльний аналітичний баланс;

¾ з врахуванням коригування на індекс інфляції та у необхідному аналітичному розрізі.

При проведенні фінансового аналізу фахівці надають перевагу порівняльному аналітичному балансу, оскільки у ньому відображаються показники питомої ваги певної статті в активах та пасивах підприємства, абсолютного приросту, базисного темпу росту і т.д. Використовують вертикальний, горизонтальний та коефіцієнтний аналізи. Проте, цього не достатньо для глибинного бачення впливу економічних процесів як зовнішніх, так і внутрішніх.

Процес проведення фінансового аналізу описується по-різному, залежно від поставленого завдання. Його можна використовувати як інструмент попередньої перевірки при виборі напрямку інвестування чи можливих варіантів об’єднання підприємств. Також він може бути інструментом прогнозування майбутніх фінансових умов та результатів. Фінансовий аналіз є дієвим і для виявлення проблем управління виробничою діяльністю. Він може слугувати для оцінювання діяльності керівництва підприємства і дає можливість найменшою мірою покладатись на здогадки, передчуття та інтуїцію, зменшити невизначеність, котра присутня у будь-якому процесі прийняття рішень. Фінансовий аналіз не відхиляє потребу в діловому відчутті, але створює міцну та системну основу для його раціонального використання.

Питання аналізу фінансової звітності досліджувалось вченими і описане у багатьох наукових трактатах. Теоретичні та методологічні основи і обґрунтування особливо яскраво розробили Л.А. Бернстайн, К. Друрі та інші науковці.

Облікова інформація, отримана внаслідок аналізу фінансової звітності, є цінною та значимою при прийнятті управлінських рішень, але вона має такі недоліки:

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6

Подібні статті по економіці

Роль власності у соціально-економічних процесах
Україна як суверенна держава почала самостійно формувати власну економічну політику з часу проголошення своєї незалежності. Визначення основних напрямів цієї політики базується на принципах демократії, свободи підприємництва і відкритості ...

Реструктуризація підприємств
Основна ідея реструктуризації підприємств - створення конкурентноздатних виробництв і зміна поведінки підприємства через запровадження жорстких бюджетних обмежень, властивих ринковій економіці. Поведінку підприємства в ринковій економіці, свободу йог ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2024 рік.