Розділи економіки

Управління закладом ресторанного господарства

Функціональне навантаження представників кожного з рівнів менеджменту закладу ресторанного господарства конкретизується відповідно до обраного різновиду організації і не може виходити за межі допустимого рівня компетентності (табл. 3.7).

Таблиця 3.7

Рівень компетентності працівників закладу ресторанного господарства

Категорія посад

Функціональне навантаження

Посади

Адміністративно-управлінський

забезпечують загальне керівництво процесом функціонування та розвитку системи управління та прийняття управлінських рішень на всіх рівнях (керівники) збирають та обробляють управлінську інформацію та виконують функції підготовки та розроблення управлінських рішень (фахівці) здійснюють технічне та інформаційне обслуговування управлінських працівників, підготовку та оформлення документів, облік, контроль, господарське обслуговування (технічні спеціалісти)

Директор; головний бухгалтер; маркетолог

Виробничий (операційний)

забезпечення виконання основних видів діяльності, реалізації виробничо-технологічного процесу, контролювання за дотриманням технології виготовлення продукції, забезпечення максимально якість продукції, що виробляється та реалізується

Адміністратор залу; шеф кухар бармен; кухар; кухонний робітник; офіціант; комірник

Допоміжний

виконання функцій щодо обслуговування виробництва, торговельного та виробничо-технологічного обладнання.

Мийник посуду; водій; вантажник; гардеробник; прибиральник

Розроблення раціональної організаційної структури управління

Вихідною інформацією для побудови організаційної структури управління закладу, що проектується, є загальна чисельність операційного та допоміжного персоналу та його структура, що затверджується власниками закладу і закріплюється в організаційних схемах і розроблених посадових інструкціях, положеннях про структурні підрозділи (відділи, служби).

Визначення кількості структурних підрозділів та загальних параметрів організаційної структури було проведено відповідно до обґрунтованого організаційно-правового статусу та розробленої у розділі 2.1 виробничої програми закладу.

Для опису параметрів організаційної структури управління визначили кількість рівнів управління, що доцільні для формування та окреслили чисельний склад працівників закладу, а саме виділили: структуру апарату управління (табл. 3.8) і зазначили кількість працівників, які підпорядковуються керівникові на кожному з рівнів управління (рекомендована кількість - 7 ± 2 особи).

Таблиця 3.8

Загальна характеристика чисельного складу працівників та структури закладу ресторанного господарства

Категорії працівників

Загальна чисельність, осіб

Рекомендовані відсоткові співвідношення

Вихід на ринок

Планова потужність

Адміністративно-управлінський,

10-15

разом

4

6

в т. ч. керівники

1

2

Ц спеціалісти

3

4

Виробничий (операційний), разом

29

32

60-65

в т. ч. основний виробничий

11

15

допоміжний виробничий

2

3

торговий, обслуговуючий

14

14

Допоміжний

7

8

25-30

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Подібні статті по економіці

Кредит, його суть, форми і значення в ринковій економіці
Кредит виник на певному етапі розвитку людського суспільства спочатку як явище випадкове, зумовлене особливими взаємовідносинами між товаровиробниками: коли продавцю потрібно було продавати товар, а в покупця не було грошей, щоб його ...

Розрахунки чеками
Чек — грошовий документ встановленої форми, що містить беззаперечне письмове розпорядження власника рахунка (клієнта) банкові, який обслуговує його, сплатити певну суму грошей пред'явникові чека або іншій вказаній у чеку особі. Чек є інстр ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2020 рік.