Розділи економіки

Управління закладом ресторанного господарства

Необхідність цього обумовлена тим, що цінності організації, які мають бути задекларованими і відображеними в місії є основою до формування в подальшому зобов'язань та відповідальності перед усіма зацікавленими сторонами, а також тим, що місія е основою для прийняття в подальшому цілей закладу.

Таблиця 3.5

Можливі очікування учасників діяльності організації закладу ресторанного господарства

Зацікавлені сторони

Очікування

Власники

Дивіденди, капіталізація бізнесу, надійність інвестиційних вкладень

Система менеджменту

Адекватна винагорода, престижність статусу, збільшення влади

Трудовий колектив

Гарантія зайнятості, багато спрямовані види винагород, задоволеність працею

Зовнішнє середовище

Законослухняність, підтримка соціальних програм, повне та своєчасне покриття податкової відповідальності, висока якість продукції та обслуговування, порядність та підприємницька шляхетність і відповідальність

В процесі розробки концепції управлінської діяльності закладу ресторанного господарства після формулювання місії необхідно визначитись з цілями, тобто конкретним станом окремих характеристик організації, досягнення яких є бажаним і обов'язковим, і на досягнення яких спрямована діяльність. Рівні цілевизначення повинні бути наступними:

. Ринкові (обсяги реалізації, доля ринку, структура та кількість клієнтської бази).

2. Виробничі (структура реалізації, структура та тривалість циклів виробничої програми, якість та асортимент, обсяги та структура власного виробництва, ступінь використання нових технологій).

. Організаційні (склад та структура персоналу, структура організації, управління організаційних процесів).

. Фінансово-економічні (обсяги та структура валового та чистого прибутку, показники з праці, обсяги та структура витрат, окупність проекту, норми повернення інвестицій).

При формулюванні цілей комплексного закладу (табл.3.6) були враховані результати проведених маркетингових досліджень ареалу діяльності закладу ресторанного господарства, його конкурентного середовища та обґрунтованої концепції і виробничої програми, що були проведені в попередніх розділах проекту.

Таблиця 3.6

Цілі комплексного закладу ресторанного господарства

№ пор.

Рівень цілевизначення

Змістовне наповнення

1.

Ринкові

· Забезпечити в поточному календарному році завоювання своєї ніші на ринку · Завоювати постійну клієнтську базу

2.

Виробничі

· Забезпечити використання сировини та обладнання підприємств-виробників, що сертифіковані за міжнародними стандартами якості системи ISO 9000/2000. · Не допустити в поточному році порушень трудової та виробничої дисципліни.

3.

Фінансово-економічні

Досягти протягом 6 місяців умов беззбитковості та протягом 2 років рівня рентабельності - 11,35%.

При вибудовуванні власної управлінської моделі відповідно до обраної форми власності, організаційно-правової форми та спроектованої виробничої програми необхідно керуватись положеннями Господарського кодексу України, Правилами роботи закладів ресторанного господарства (Наказ Міністерства економіки та з питань Європейської інтеграції від 24.07.2002 p., № 219), Порядком зайняття торговельною діяльністю і правилами торговельного обслуговування населення (Постанова KM України від 08.02.1995 p., №108).

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6 7 8

Подібні статті по економіці

Продуктивність праці на підприємстві
Будь-яке суспільство для забезпечення нормального (достатньо комфортного) рівня своєї життєдіяльності здійснює безліч видів конкретної праці. З цією метою люди створюють певні організації (трудові колективи), які спільно виконують ту ч ...

Місце та роль ринкової конкуренції у суспільному виробництві
Необхідною умовою ефективного функціонування механізму саморегулювання ринкової економіки є конкуренція. Вона є важливою рушійною силою розвитку ринкової економічної системи. Конкуренцію породжують об'єктивні умови ринкового господарюв ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2020 рік.