Розділи економіки

Управління закладом ресторанного господарства

Вирішення питань державної реєстрації комплексного закладу, як суб'єкту господарювання проводиться у виконавчому комітеті міської та районної ради або у районній державній адміністрації за місцезнаходженням даного суб'єкта.

В Україні основними господарюючими суб'єктами, що працюють у сфері ресторанного господарства, можуть бути як підприємства (юридичні особи), так і окремі суб'єкти підприємницької діяльності - фізичні особи, філії, представництва, інші відокремлені підрозділи господарських організацій, утворені ними для здійснення господарської діяльності.

Для конкретизації форми власності новоствореного закладу ресторанного господарства необхідно визначитись з його формою власності і функціонування (табл. 3.1).

Таблиця 3.1

Характеристики форми власності проектованого закладу

Типи

Форма власності

Організаційно-правовий статус

Корпоративне (партнерське)

На основі колективної, змішаної власності

- товариство з обмеженою відповідальністю - створюється учасниками, які несуть майнову відповідальність в межах особистого внеску в статутний фонд;

Комплексний заклад є відкритим акціонерним товариством. Акціонерне товариство є різновидом об'єднання капіталів, що не потребує особистої участі своїх членів у справах товариства. Характерними ознаками цієї комерційної організації є розподіл її статутного капіталу на частки (акції), розповсюджуються шляхом відкритої підписки та купівлі-продажу однакової номінальної вартості. Акціонери, в свою чергу, несуть відповідальність тільки за свою вкладену частку. Майно акціонерного товариства, включаючи статутний капітал, належить на праві власності йому самому як юридичній особі й не утворить об'єкта часткової власності учасників. У дійсності вони взагалі не відповідають по боргах товариства, а несуть лише ризик збитків (втрати внесків). Навіть ті з учасників, хто не вніс свій внесок повністю, відповідають по зобов'язаннях товариства лише тією частиною свого особистого майна, що відповідає вартості неоплаченої частини внеску.

Відповідно до зазначеної як доцільної організаційно-правової форми підготовлений пакет документації (табл. 3.2) для створення та реєстрації суб'єкта господарювання, який відповідає вимогам діючого законодавства - Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, закону України «Про господарські товариства».

Таблиця 3.2

Перелік пакета документів на створення закладу ресторанного господарства

№ пор.

Назва документа

Змістове наповнення документів

«Ланселот»

Протоколи загальних зборів акціонерів

Закріплення рішень про створення акціонерного товариства, розміри визначеного статутного фонду, склад учасників товариства та розміри їх внесків, відкриття рахунків в банку. Введення в дію статуту, установчого договору. Призначення складу ревізійної комісії та виконавчої дирекції, надання права першого та другого підпису керівниками товариства.

Акт оцінювання майнових внесків учасників

Документальне підтвердження грошового еквіваленту розмірів внесків акціонерів.

Статут

Організаційне регламентування всіх основних процесів в товаристві.

Установчий договір

Організаційне врегулювання взаємовідносин між учасниками товариства.

Реєстраційна картка

Фіксування загальних відомостей про суб'єкт підприємницької діяльності.

Квитанції про сплату за державну реєстрацію

Підтвердження сплати необхідної суми коштів за державну реєстрацію.

Повідомлення про відкриття рахунку в банку

Підтвердження відкриття розрахункового та інших рахунків в банку "Правекс".

Рахунки про сплату внеску до статутного фонду.

Підтвердження своєчасності та повноти сплати внеску у встановленому законом розмірі до статутного фонду товариства.

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6

Подібні статті по економіці

Макроэкономические модели в системе макроэкономического анализа
Макроекономіка — це одна з наук, що вивчає еконо­міку. Остання е складною системою. Крім макроекономіки, її вивчають багато інших економічних наук: політична еко­номія, мікроекономіка, маркетинг, галузеві та функціональ­ні економіки тощо. ...

Монополія ринкова влада, соціально-економічні наслідки
Економічний розвиток будь-якої країни пов'язаний з виникненням, існуванням і трансформацією монополій. Оскільки будь-яка монополія є загрозливою з погляду виникнення застійних явищ у суспільно-економічному житті, то у більшості країн с ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2020 рік.