Розділи економіки

Управління закладом ресторанного господарства

Наступним регламентаційним етапом є підготовка реєстру погоджувальних процедур (табл. 3.3), що відповідають чинному законодавству і обумовлені конкретними специфічними умовами функціонування закладу ресторанного господарства, згідно з розробленою концепцією комплексного закладу у першому розділі проекту.

Таблиця 3.3

Дозвільні та погоджувальні процедури для створення комплексного закладу ресторанного господарства

Процедури

Погодження архітектурно-планувального рішення проекту органами санітарного контролю.

Погодження асортименту закладу органами санітарного контролю.

Отримання дозволу на розміщення закладу.

Отримання печатки та штампів організації.

Погодження графіка роботи закладу.

Відкриття поточного рахунку у національній та іноземних валютах.

Отримання дозволу органів санітарного контролю на початок роботи закладу.

Отримання дозволу органів пожежного контролю на початок роботи закладу.

Отримання сертифікату відповідності на експлуатацію торговельно-технологічного обладнання.

Отримання торгових патентів.

Реєстрування платника податків.

Постановка на облік в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України.

Отримання ліцензій в регіональному управлінні Держдепартаменту з питань адміністрування акцизного збору і контролю.

Постановка на облік у фондах соціального страхування, Пенсійному фонді, фонді зайнятості.

Отримання дозволу місцевого органу влади на відкриття закладу ресторанного господарства.

Визначення розміру статутного фонду закладу відповідає встановленим нормативам для організації, що створюється (табл. 3.4) і буде скорельованим до розміру поточного та капітального бюджету закладу ресторанного господарства, який «зараховується в економічному розділі проекту.

Таблиця 3.4

Мінімальний розмір статутного фонду для організацій різної організаційно-правової форми

№ пор.

Тип

Розмір статутного фонду (мінімальний)

1.

Корпоративне

625 розмірів мінімальних заробітних плат

Побудова органів управління і визначення завдань до вирішення для кожної структурної одиниці

Для створення реальних умов надання перспективності і конкурентоздатності проекту необхідним е формулювання місії функціонування закладу ресторанного господарства, що забезпечує повне та гармонійне узгодження інтересів всіх зацікавлених сторін в діяльності організації, та провести її оцінювання на предмет відповідності до існуючих вимог та узгодженості до інтересів зовнішнього оточення держава та громадськість, конкуренти, партнери, постачальники) власників, системи менеджменту, трудового колективу (табл. 3.5).

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6 7

Подібні статті по економіці

Оцінка економічної і соціальної ефективності господарчої діяльності підприємства
Проблема ефективності виробництва завжди посідала важливе місце серед актуальних проблем економічної науки. Зацікавленість нею виникає на різних рівнях управління економікою - від власників приватного підприємства до керівників держави ...

Основні стадії науково-дослідного процесу
Наукове дослідження - це цілеспрямований процес виробництва нових знань, які розкривають нові явища у суспільстві і природі, для використання їх у практичній діяльності людей. Методологія наукових досліджень у природознавчих, технічни ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2020 рік.