Розділи економіки

Управління закладом ресторанного господарства

Виходячи з вищенаведених даних була побудована графічна модель організаційної структури управління закладом (рис. 3.1) з дотриманням принципів ієрархічності, адекватності та комунікативності для забезпечення зв'язків та підпорядкованості визначеної кількості різновидів ланок бізнес-системи і управління на кожному рівні в межах виконання загальних і спеціальних (часткових) функцій управління при реалізації бізнес-процесів.

Рис. 3.1 Лінійна структура управління проектованим закладом ресторанного господарства

Розробка інформаційного забезпечення управління закладу ресторанного господарства

Комплексною інформаційною системою (автоматизованою системою управління) закладу ресторанного господарства називається комп'ютерна програма чи пакет програм, що забезпечують цілісне управління всіма сферами діяльності закладу ресторанного господарства.

Розробка комплексної інформаційної системи закладу складається з ряду послідовних етапів, які неподільно пов'язані між собою, а саме:

1. Допроектне дослідження закладу - створення чіткого уявлення про функціонування такої організації та надання керівництву точних, несуперечливих та, найголовніше, незалежних даних про наявний стан бізнес-процесів закладу, ступінь їх формалізації та автоматизації.

2. Розробка інформаційної стратегії - створення уявлення про майбутню інформаційну систему, оцінка реальної мети проекту та оцінка дійсного обсягу необхідних для його реалізації робіт;

3. Вибір інформаційної системи та її адаптація - вибір найбільш прийнятного рішення з усього спектра пропозицій, запропонованих на даному сегменті ринку;

. Впровадження інформаційної системи у закладі - здійснення контролю відповідності продукту конкретним обмеженням та статусу завдань управління.

На стадії переддипломної підготовки були визначені джерела та зібрана необхідна інформація для вибору автоматизованої системи управління. Джерела інформації вказані в списку використаних джерел.

З цих джерел були отримані необхідні дані для організації роботи закладу та встановлення планової потужності, а саме: чинне законодавство України, що регламентує підприємницьку діяльність; нормативно-правові акти та документи з державного регулювання функціонування закладів харчування; вітчизняний та зарубіжний досвід з питань обслуговування споживачів та нових технологій виготовлення їжі; сучасні види технологічного обладнання та холодильного устаткування вимоги до обладнання, меблів, інвентарю, посуду, контрольно-касових апаратів, ваговимірювальних приладів тощо; вимоги до оформлення залів, реклами, інформації для споживачів; методи оцінки ефективності використання площ та обладнання; порядок організації та ведення обліково-звітної та іншої встановленої документації; нормативно-технічну документацію щодо сертифікації якості продовольчої сировини, напівфабрикатів та готової продукції; правила конкурентних взаємовідносин; правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни; потреби існуючих та потенційних споживачів, їх поведінських особливостей та спонукання мотивів; рівнем конкуренції на ринку; аналіз потенціалу конкурентів, їх маркетингової політики, рівня якості обслуговування, структури постачальників ресурсів; пропозиції послуг закладів ресторанного господарства у визначеному ареалі; джерела постачання ресурсів, каналів збуту продукції, напрямів стимулювання продажу, переліку послуг, що можуть бути запланованими.

При прийнятті рішення про впровадження засобу комп'ютерної підтримки процесів в закладі ресторанного господарства було визначено напрямки, за яким найбільш доцільно користуватись в подальшому обраними технологіями:

· як інструмент документування діяльності;

· як система контролювання (протоколювання) процесів; як система підтримки виконання управлінських робіт.

Були визначені завдання, вирішення яких повинна спростити програма автоматизації управління:

· бюджетування і прогнозування результатів діяльності;

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Подібні статті по економіці

Теорія соціально-технологічної парадигми як методологія визначення пріоритетів економічного розвитку України
Сьогодні часто лунають заклики, що українське суспільство повинно дати принципові відповіді на стратегічні виклики часу. Але у чому, власне, полягають ці виклики? І що треба робити для адекватної відповіді? Розглянемо ці питання через при ...

Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства
Капітал у буквальному розумінні означає головну суму коштів, необхідних для започаткування та здійснення виробництва (діяльності). Власник капіталу, купуючи на ринку товари – робочу силу й засоби виробництва, - поєднує їх у про ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2020 рік.