Розділи економіки

Сутність конкуренції, олігополії, монополії

конкуренція олігополія монополія

Сучасна ринкова економіка являє собою складний організм, що складається з різноманітних виробничих, комерційних, фінансових та інформаційних структур, які взаємодіють на тлі розгалуженої системи правових норм, і об’єднуються єдиним поняттям - ринок.

В економічній літературі є безліч визначень терміну «ринок». Це інститут, або механізм, який зводить покупців і продавців окремих товарів і послуг. Це обмін, який здійснюється за законами товарного виробництва й обігу. Це механізм, за допомогою якого взаємодіють для визначення ціни та кількості товарів чи послуг. Це процес взаємозв’язків або процес конкурентних торгів [1, с.168]. Проте простіше кажучи, ринок - це організована структура, де "зустрічаються" виробники і споживачі. При розгляді структурної організації ринку визначальне значення має кількість виробників (продавців) і кількість споживачів (покупців), що беруть участь у процесі обміну загального еквіваленту вартості (грошей) на якийсь товар. Ця кількість виробників і споживачів, характер і структура відносин між ними визначають взаємодію попиту і пропозиції.

Центральними явищами на ринку є конкуренція та монополія. Монополія і конкуренція - це 2 полюси, і більшість галузей економіки перебувають між ними, у той час як лише деякі - на них. Насправді дослідити кожну галузь неможливо, адже їх безліч. Тому економісти об’єднують усі ці структури в декілька основних ринкових моделей, які є найбільш загальними і можуть охопити весь ринок.

Тож виділяють такі ринкові ситуації: чисту конкуренцію, чисту монополію, монополістичну конкуренцію та олігополію. Ці моделі відрізняються одна від одної здебільшого тим, скільки фірм є в галузі та наскільки легко новим компаніям увійти в дану галузь.

Щоб ознайомитися детально з типовими ознаками основних ринкових структур, треба розглянути кожну з них окремо і в різних аспектах, адже ці явища мають багато різноманітних деталей та нюансів, які з першого погляду непомітні, та все ж потребують уваги, особливо для нас - майбутніх економістів.

Таким чином вивчення цих явищ надає нам такі інструменти аналізу, без яких неможливо зрозуміти, як саме визначаються ціна та обсяги виробництва товарів.

Саме тому три розділи моєї роботи присвячені поняттям «конкуренція», «олігополія» та «монополія». Щодо четвертого розділу, він висвітлює сучасну ситуацію на ринку України, адже ми маємо бути вкрай обізнаними у таких ключових економічних явищах та процесах не тільки через наш майбутній фах, а й тому що вважаємо себе повноцінними громадянами нашої держави.

  Подібні статті по економіці

  Організація процесу бізнес-планування
  Підвищення ефективності бізнесу підприємця впливає на економічне зростання економіки України. В даний час ми спостерігаємо як у виробництві продовжується нераціональне використання природно-ресурсного, трудового та виробничого потенціалу. Ефективніст ...

  Теорія граничної корисності
  Теорія граничної корисності, напрямок політекономії, що виникнуло в останній третині 19 в. Розробляли представники австрійської школи: У. Джевонс, Л. Вальрас, К. Менгер, Э. Бем-Баверк і ін. Відповідно до теорії граничної корисності, ці ...

  Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2024 рік.