Розділи економіки

Національна конкурентоспроможність економіки України чинники та напрями підвищення

Перевага інституційних чинників як показує світовий досвід полягає у здатності ефективних інституційних структур формувати національні моделі економічного і соціального реформування, які стимулюють господарський прогрес і добробут населення.

До нетрадиційних чинників дослідники відносять якість державного управління та такі соціокультурні цінності, як соціальна солідарність, менталітет суспільства. На думку Ю. Пахомова, нові глобалізацій ні виклики актуалізують конкуренцію не лише за рівнем технологій, але і за культурними цінностями, що залишилось поза увагою навіть корифеїв учення про конкуренції. Причому цінності не тільки конкурують з технологіями (як головним надбанням Західної цивілізації), але й у доступній перспективі здатні забезпечити перемогу азіатським країнам, насамперед Китаю та Індії.

Отже, велика кількість чинників, що впливають на національну конкурентоспроможність як здатність економіки країни підтримувати стабільне економічне зростання (за виконання низки умов, а саме: забезпечення повної зайнятості, відсутності накопичення державного зовнішнього боргу та відсутності постійного дефіциту платіжного балансу), вказує на макроекономічний характер політики забезпечення конкурентоспроможності країни.

З позицій ефективності макроекономічної політики низка основних показників економічного і соціального розвитку України можуть, на нашу думку, надати характеристику її місця у світовому господарстві та здатності конкурувати на світових ринках (табл.1)

Таблиця 1 Індикатори розвитку економіки України, відс. зміни до попереднього року

 

1999

2000

2005

2006

2007

2008

2009

ВВП реальний

-0,2

5,9

2,7

7,3

7,9

2,3

-15,1

Промислове виробництво

4,0

13,2

3,1

6,2

10,2

-3,1

-21,9

Інфляція (до грудня попереднього року)

15,7

20,8

9,5

14,1

23,3

23,0

14,3

Інвестиції в основний капітал

0,4

14,4

1,9

19,0

29,8

-2,6

-41,5

Реальні наявні доходи населення

-8,0

4,1

23,9

11,8

14,8

7,6

-8,5

Рівень безробіття офіційний,%

4,2

4,1

3,1

2,7

2,3

3,0

1,9

Рівень безробіття за методикою МОП,%

 

11,6

7,2

6,4

6,4

8,8

Баланс зведеного бюджету (% до ВВП)

-1,5

+0,6

-1,8

-0,7

-1,1

-1,5

-2,4

Державний та гарантований державою борг (% до ВВП)

61,0

45,2

18,0

14,8

12,3

13,7

32,2

Експорт товарів і послуг

-8,4

25,8

4,8

12,1

28,5

35,8

-40,7

Імпорт товарів і послуг

-19,3

17,8

24,6

24,6

34,6

41,1

-46,9

Сальдо торговельного балансу, % до ВВП

7,1

9,4

1,5

-2,7

-5,1

-7,4

-1,2

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6 7 8

Подібні статті по економіці

Структура і функції ринку
Сучасна економіка є насамперед ринковою. Тому важливе значення має з'ясування сутності ринку, його структури, функцій та умов формування. Ринок не може існувати без системи підприємств і організацій, які забезпечують рух товарів і ...

Обґрунтувaння тa розробкa виробничої прогрaми виробництвa зaморожених нaпівфaбрикaтів нa приклaді підприємствa «П&В» тa оцінкa його ефективності
нaпівфaбрикaт ринок фонд Ми живемо в шaленому ритмі життя, кожного дня кудись поспішaємо, квaпимося, біжимо. Чaсу нa повноцінне хaрчувaння немaє і порятунком для бaгaтьох є зaморожені нaпівфaбрикaти, які можнa швидко приготувaти, не вит ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2019 рік.