Розділи економіки

Планування виробничих витрат і собівартості продукції вівса на площі 120 га в умовах ТОВ агрофірма Ольвія

Сільське господарство є однією з основних галузей народного господарства, оскільки виробництво продуктів харчування - перша умова життя безпосередніх виробників. Водночас воно є сировинною базою легкої та харчової промисловості. Попит на с/г продукцію постійно зростає, оскільки збільшується кількість населення, особливо міського. У сільському господарстві як і в інших галузях суспільного виробництва, відбувається постійний розвиток і вдосконалення продуктивних сил і на цій основі зростає ефективність с/г праці, що дає змогу з меншою кількістю робочої сили виробляти більше продукції.

Сільське господарство - одна з головних галузей матеріального виробництва, що має важливе значення для постачання продовольства населенню та сировини для промисловості.

Однією з галузей сільського господарства є рослинництво. Рослинництво забезпечує населення продуктами харчування, тваринництво - кормами, харчову, переробну і легку промисловість - сировиною, зовнішню торгівлю - експортними товарами. Воно охоплює цілий ряд галузей: зернове господарство, цукрово - бурякове виробництво, вирощування олійних культур, картоплі, городини, кормових та інших культур. Овес є однією із основних культур, що вирощується у рослинництві. [Л3]

Овес займає важливе місце у сільському господарстві країни. Він дозріває на літніх посівах на зелений корм в суміші з викою або горохом для осіннього використання. Завдяки своєму хімічному складу овес являє собою незамінний концентрований корм для коней, для годівлі рогатої худоби, особливо молодняку. Овес - дуже хороший корм і для домашньої птиці. На корм тваринам використовується також солома і полова вівса, за поживними властивостями більш цінні, ніж у інших зернових культур.

Білок цієї культури перетравлюється на 78-83%, а за своєю біологічною цінністю перевищує білки кукурудзи, ячменю і навіть пшениці. Зерно вівса, порівнюючи з іншими хлібними злаками, містить більше жиру та клітковини. По вмісту вітамінів овес перевищує інші зернові культури.

Зерно вівса є дуже добрим кормом для тварин, особливо для коней. Воно має тонічну властивість. Використовують на корм зерно в цілому, розмеленому, дробленому та плющеному вигляді. Крім основного кормового, зерно вівса має ще й продовольче значення. Продукти, виготовлені харчовою промисловістю з вівса («Геркулес», толокно, галети, кави та ін), мають велике значення в дієтичному і дитячому харчуванні завдяки гарній засвоюваності білків, жиру, крохмалю і вітамінів. У хлібопекарської промисловості вівсяну муку застосовують тільки у вигляді домішки до пшеничного або житнього борошна (не більше 20%). Особливо велику цінність в харчовому відношенні представляє голозерний овес, зерно якого містить значно більше білка, жиру і крохмалю, ніж зерно пленчатого вівса.

Метою написання даного курсового проекту є:

планування виробничих затрат і собівартості виробництва вівса на площі 120 га в умовах ТОВ агрофірма «Ольвія»;

закріплення на практиці знань з предмету «Планування та організація виробництва».

Для написання даного курсового проекту будуть використовуватися такі методи: аналіз, статистичний, економіко - математичний, балансовий, нормативний, програмно -цільовий, екстраполяції, спостереження, розрахунковий, узагальнення, синтез.

  Подібні статті по економіці

  Теоретичні засади методики аналізу фінансових інвестицій
  Відомо, що основна мета діяльності кожного підприємства полягає у отриманні найбільшого прибутку. В процесі інвестиційної діяльності підприємство повинно так спланувати свою діяльність, щоб при найменшій сумі вкладень отримати найбільш ...

  Організація обліку праці та її оплати в тваринництві
  Головною продуктивною силою суспільства є працююча людина. Ця тема неабияк актуальна у сучасному світі, адже кожен працівник насамперед зацікавлений у винагороді за виконану роботу, тому кожен працює для того щоб отримати заробітну пла ...

  Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2024 рік.