Розділи економіки

Національна конкурентоспроможність економіки України чинники та напрями підвищення

Джерело: Табл. «Витрати-випуск» за 2008 р.

За іншими дослідженнями, саме продукція, виготовлена з вмістом давальницької сировини, суттєво знижує компаративні переваги цього виду діяльності.

Найбільш залежною від зарубіжних постачань є хімічна і нафтохімічна промисловість, оскільки у складі проміжного споживання більше половини займають імпортовані сировина і матеріали. При цьому співвідношення між експортом та імпортом у цій галузі складає 1:1,8, головним чином через не диверсифікованість продукції та низько технологічний її характер.

Для металургійного виробництва визначальним є надвисока кореляція його динаміки із зростанням ВВП та найвагоміша частка валютної виручки в разі сприятливої кон’юнктури на світових ринках металу. Однак падіння зовнішнього попиту спричиняє значні втрати для підприємств і держави через зниження цінової конкурентоспроможності та структурну невідповідність потребам внутрішнього ринку.

За даними статистики скорочення попиту на основні товари українського експорту - метал та вироби з нього, продукція хімічної і нафтохімічної промисловості - у країнах - торговельних партнерах змусило українських виробників зменшити обсяги виробництва у 2008 р. відповідно на 10,6% і 6,2% у 2009 р. - на 26,6% і 23,2%. Започаткування виходу з кризи у вказаних країнах зумовило розширення виробництва цих продуктів в Україні у 2010 р. в 1,2-1,3 рази і зростання їх пропозиції на світових ринках.

Машинобудування з позицій конкурентності уособлює технологічний прогрес, від якого залежить економічна динаміка та розширене відтворення. Його досить висока залежність від імпорту пов’язана передусім з валовим нагромадженням осиного капіталу та частини нематеріального капіталу, зокрема придбання інтелектуального продукту для модернізації виробництва.

З таблиці видно, що машинобудування має низьку частку у кінцевих споживчих витратах, вона нижча навіть за середню в економіці. Це означає, що внутрішній ринок не насичений якісною вітчизняною машинобудівною продукцією. Через слабку диверсифікованість важко було переорієнтувати цю продукцію за часів світової кризи з експорту на внутрішнє використання, як це зробив наприклад, Китай. Дослідження конкурентного середовища країни з позицій макроекономіки доцільно доповнити аналізом ВВП за доходами в розрізі окремих видів діяльності, що мають переважно експорту чи імпортну орієнтацію (табл.4)

Таблиця 4 Вклад окремих видів економічної діяльності у ВВП за доходами у 2008 році у відсотках

Види діяльності

Оплата праці найманих працівників (ОП)

Податки на виробництво і імпорт

Валовий прибуток, змішаний дохід (ВП)

ВВП в ринкових цінах

ВП/ОП, %

Сільське господарство, мисливство

2,6

1,7

14,8

6,9

433

Виробництво харчових продуктів, напоїв, тютюнових виробів

4,0

21,3

5,7

7,3

109

Легка промисловість

0,8

5,2

0,6

1,4

61

Хімічна і нафтохімічна промисловість

1,6

6,2

1,7

2,4

84

Металургійне виробництво

4,9

2,9

5,2

4,9

82

Машинобудування

4,9

 

1,3

5,0

20

Економіка всього

100,0

100,0

100,0

100,0

76,7

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6 7 8

Подібні статті по економіці

Продуктивність праці як категорія економіки праці на СТО Гавань
Продуктивність праці одна із найважливіших якісних показників роботи підприємства, вираженням ефективності витрат праці. Зростання продуктивності праці має велике господарське значення, оскільки підвищення ефективності використання тру ...

Перспективи розвитку місцевого самоврядування
місцевий самоврядування реформа регіон Взаємовідносини центру та регіонів завжди є доленосними для розвитку держави в цілому. Вони не тільки визначають державний устрій, а й справляють вирішальний вплив на добробут народу. Відсутність у ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.