Розділи економіки

Національна конкурентоспроможність економіки України чинники та напрями підвищення

Джерело: Табл. «Витрати-випуск» за 2008 р.

За іншими дослідженнями, саме продукція, виготовлена з вмістом давальницької сировини, суттєво знижує компаративні переваги цього виду діяльності.

Найбільш залежною від зарубіжних постачань є хімічна і нафтохімічна промисловість, оскільки у складі проміжного споживання більше половини займають імпортовані сировина і матеріали. При цьому співвідношення між експортом та імпортом у цій галузі складає 1:1,8, головним чином через не диверсифікованість продукції та низько технологічний її характер.

Для металургійного виробництва визначальним є надвисока кореляція його динаміки із зростанням ВВП та найвагоміша частка валютної виручки в разі сприятливої кон’юнктури на світових ринках металу. Однак падіння зовнішнього попиту спричиняє значні втрати для підприємств і держави через зниження цінової конкурентоспроможності та структурну невідповідність потребам внутрішнього ринку.

За даними статистики скорочення попиту на основні товари українського експорту - метал та вироби з нього, продукція хімічної і нафтохімічної промисловості - у країнах - торговельних партнерах змусило українських виробників зменшити обсяги виробництва у 2008 р. відповідно на 10,6% і 6,2% у 2009 р. - на 26,6% і 23,2%. Започаткування виходу з кризи у вказаних країнах зумовило розширення виробництва цих продуктів в Україні у 2010 р. в 1,2-1,3 рази і зростання їх пропозиції на світових ринках.

Машинобудування з позицій конкурентності уособлює технологічний прогрес, від якого залежить економічна динаміка та розширене відтворення. Його досить висока залежність від імпорту пов’язана передусім з валовим нагромадженням осиного капіталу та частини нематеріального капіталу, зокрема придбання інтелектуального продукту для модернізації виробництва.

З таблиці видно, що машинобудування має низьку частку у кінцевих споживчих витратах, вона нижча навіть за середню в економіці. Це означає, що внутрішній ринок не насичений якісною вітчизняною машинобудівною продукцією. Через слабку диверсифікованість важко було переорієнтувати цю продукцію за часів світової кризи з експорту на внутрішнє використання, як це зробив наприклад, Китай. Дослідження конкурентного середовища країни з позицій макроекономіки доцільно доповнити аналізом ВВП за доходами в розрізі окремих видів діяльності, що мають переважно експорту чи імпортну орієнтацію (табл.4)

Таблиця 4 Вклад окремих видів економічної діяльності у ВВП за доходами у 2008 році у відсотках

Види діяльності

Оплата праці найманих працівників (ОП)

Податки на виробництво і імпорт

Валовий прибуток, змішаний дохід (ВП)

ВВП в ринкових цінах

ВП/ОП, %

Сільське господарство, мисливство

2,6

1,7

14,8

6,9

433

Виробництво харчових продуктів, напоїв, тютюнових виробів

4,0

21,3

5,7

7,3

109

Легка промисловість

0,8

5,2

0,6

1,4

61

Хімічна і нафтохімічна промисловість

1,6

6,2

1,7

2,4

84

Металургійне виробництво

4,9

2,9

5,2

4,9

82

Машинобудування

4,9

 

1,3

5,0

20

Економіка всього

100,0

100,0

100,0

100,0

76,7

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6 7 8

Подібні статті по економіці

Розрахунки чеками
Чек — грошовий документ встановленої форми, що містить беззаперечне письмове розпорядження власника рахунка (клієнта) банкові, який обслуговує його, сплатити певну суму грошей пред'явникові чека або іншій вказаній у чеку особі. Чек є інстр ...

Критика постіндустріального суспільства
Актуальність вибраної теми полягає в тому, що сучасна теорія постіндустріального суспільства має певні визначні характеристики, не всі з яких є позитивними в контексті подальших перспектив її розвитку. Огляд деяких критичних думок дозв ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2019 рік.