Розділи економіки

Розробка та апробація методики аналізу необоротних активів

Рисунок 2.5 - Темпи зростання обсягу виробленої продукції та середньорічної вартості основних засобів, тис. грн.

Фондовіддачу проаналізуємо за факторами продуктивності праці і озброєності фондами:

У період з 2007 по 2008 рік рівень фондовіддачі зріс за рахунок продуктивності праці на 0,0371 грн., а за рахунок збільшення фондоозброєності зменшився на 0,0199 грн. Загалом з 2007 по 2008 рівень фондовіддачі збільшився на 0,0172 грн.

У період з 2008 по 2009 рік рівень фондовіддачі зріс за рахунок продуктивності праці на 0,0659 грн., що в 1,8 рази більше ніж в минулому періоді, а за рахунок збільшення фондоозброєності зменшився на 0,0199 грн. Загалом з 2007 по 2008 рівень фондовіддачі збільшився на 0,0465 грн.

Загалом з 2007 по 2009 роки рівень фондовіддачі зріс за рахунок продуктивності праці на 0,1083 грн., а за рахунок збільшення фондоозброєності зменшився на 0,0446 грн.

Для узагальненої характеристики ефективності використання основних засобів служать показники: фондовіддачі, фондоозброєності, рентабельності, питомих інвестицій в основні засоби на 1 грн. приросту продукції та відносної економії вартості основних засобів, який зокрема визначається:

(2.2)

де ОПФ1, ОПФ0 - відповідно середньорічна вартість основних виробничих засобів в базисному і звітному роках;

Увп. - індекс обсягу виробництва продукції.

Відносні перевитрати вартості основних засобів підприємства склали за 2007- 2008 рр.:

тис. грн.

Відносні перевитрати вартості основних засобів підприємства склали за 2008 - 2009 рр.:

тис. грн.

Загалом відносні перевитрати вартості основних засобів підприємства склали за 2007 - 2009 рр.:

тис. грн.

Розрахунок відносної економії основних засобів виявив їх перевитрати в сумі - 27297,65 тис. грн., (7009,88 тис грн. на кінець 2008 р. та 18607,59 тис грн. на кінець 2009 р.). Тобто ріст обсягу виробництва у 2008 році на 2399 тис грн. дозволяє зменшити вартість основних засобів на 7009,88 тис. грн., а у 2009 році - на 18607,59. Загалом за 2 роки обсяг виробництва збільшився на 7681 тис. грн. або в 1,39 рази, що дозволяє зменшити вартість основних засобів на 27297,65 тис. грн., тобто до 67296,85 тис. грн., (з 94594,5 тис. грн.).

Це дозволить підвищити ефективність використання основних засобів і збільшити рівень фондовіддачі від 0,29 грн. до 0,41 грн.(27319/67296,85).

В процесі аналізу досліджується динаміка перерахованих показників, виконання завдання за їх рівнем, проводяться міжгосподарські порівняння. Узагальнюючі показники прибутковості використання основних засобів наведені в таблиці 2.7.

Таблиця 2.7

Узагальнені показники прибутковості використання основних засобів

Показники

2007

2008

2009

Зміна

2007-2008

2008-2009

Всього

Середньорічна вартість основних засобів, тис грн.

87621

91315

94594,5

3694

3279,5

6973,5

Прибуток (збиток), тис грн.

45

(253)

(668)

-298

-415

-713

Рентабельність основних засобів,%

0,0514

Обсяг виробництва, тис грн.

19638

22037

27319

2399

5282

7681

Питомі інвестиції в основні засоби, тис грн.

1217

770

1354

-447

584

137

Питомі інвестиції в інші необоротні матеріальні активи, тис. грн.

2343

2063

2325

-280

262

-18

Питомі інвестиції всього

3560

3276

3861

-284

585

301

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6 7

Подібні статті по економіці

Зниження витрат промислових підприємств
Актуальність теми дослідження. Фінансовий результат діяльності будь-якого промислового підприємства, а також можливості його подальшого розвитку в основному залежать від розміру його витрат. Саме витрати є тим основним показником діяль ...

Організація обліку праці та її оплати в тваринництві
Головною продуктивною силою суспільства є працююча людина. Ця тема неабияк актуальна у сучасному світі, адже кожен працівник насамперед зацікавлений у винагороді за виконану роботу, тому кожен працює для того щоб отримати заробітну пла ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2023 рік.