Розділи економіки

Розробка та апробація методики аналізу необоротних активів

На зміну обсягу, складу і структури основних засобів могли мати вплив такі фактори:

­ характер і особливості виробничого процесу;

­ технологія, рівень організації і кооперування праці;

­ методи організації виробництва.

Аналіз наявності, руху і структури основних засобів підприємства виконаємо в таблиці 2.3.

Таблиця 2.3

Аналіз наявності, руху і структури основних засобів підприємства

Групи основних засобів

Наявність на початок 2007 року

Надійшло за рік

Вибуло за рік

Наявність на початок 2008 року

Надійшло за рік

Вибуло за рік

Наявність на початок 2009 року

Надійшло за рік

Вибуло за рік

Наявність на кінець 2009 року

ОЗ основного виду діяльності:

87011

1496

276

88231

6372

204

94399

1318

927

94790

споруди та передавальні пристрої;

43579

42

2

43619

1431

0

45050

79

480

44649

машини та обладнання;

35257

1020

148

36129

4182

72

40239

909

240

40908

транспортні засоби;

2113

82

71

2124

274

103

2295

44

97

2242

інструменти, прилади, інвентар (меблі);

5833

336

51

6118

484

28

6574

257

77

6754

інші основні засоби

229

16

4

241

1

1

241

29

33

237

ОЗ неосновного виду діяльності

6641

2389

852

8178

1983

481

9680

2157

627

11210

бібліотечні фонди

14

4

0

18

1

0

19

2

0

21

малоцінні необоротні матеріальні активи

6627

2243

710

8160

1982

481

9661

2155

627

11189

інші необоротні матеріальні активи

0

142

142

0

0

0

0

0

0

0

Всього

93652

3885

1128

96409

8355

204

104079

1318

927

106000

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6 7

Подібні статті по економіці

Проект покращення роботи підприємства
У проектному аналізі під проектом розуміється одноразовий комплекс взаємопов'язаних заходів, спрямований на досягнення чітко визначеної мети при встановленому матеріальному (ресурсному) забезпеченні протягом заданого періоду часу. ...

Просторовий розвиток Одеської області
Метою виконання цієї роботи був аналіз просторового розвитку Одеської області. В ході дослідження Одеської області, я зробив аналіз загальних суспільно-економічних тенденцій за останні роки, дослідив перспективи розвитку пріоритетних г ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2024 рік.