Розділи економіки

Розробка та апробація методики аналізу необоротних активів

Аналіз необоротних активів ТОВ «Агроград В» надає можливість визначити тип стратегії розвитку підприємства відносно довгострокових вкладень. Висока питома вага нематеріальних активів може свідчити про інноваційний характер стратегії підприємства, про вкладення капіталу в ліцензії, патенти та іншу інтелектуальну власність. Така стратегія сприяє зміцненню фінансового стану будь-якого підприємства.

Високі показники довгострокових фінансових вкладень відображають інвестиційну стратегію розвитку підприємства Зазначимо, що у 2010 році найбільшу питому вагу у складі необоротних активів підприємств України займали основні засоби - 94,3 % та 5,7 % припадало на незавершене будівництво, хоча у 2005 та 2006 роках необоротні активи підприємства на 100% були сформовані основними засобами.

В процесі аналізу необоротних активів ТОВ «Агроград В» необхідно виявити долю необоротних активів у структурі активів (табл. 3.1).

Таблиця 2.1 Аналіз активів підприємства

Актив

2007 рік

2008 рік

2009 рік

тис. грн.

%

тис. грн.

%

тис. грн.

%

Необоротні активи

нематеріальні активи

7

0,01

8

0,01

5

0,01

незавершене будівництво

2880

5,42

2025

3,64

2280

3,92

основні засоби

28674

53,93

31896

57,34

30341

52,21

Разом

31561

59,36

33929

60,99

32626

56,14

Оборотні активи

виробничі запаси

9513

17,89

9513

17,10

12490

21,49

тварини на вирощуванні та відгодівлі

19

0,04

19

0,03

16

0,03

незавершене виробництво

7903

14,86

7903

14,21

9080

15,62

готова продукція

1728

3,25

1728

3,11

1301

2,24

товари

243

0,46

243

0,44

179

0,31

деб. заборгованість за товари

892

1,68

892

1,60

624

1,07

деб. заборгованість за розрахунками

579

1,09

579

1,04

565

0,97

інша поточна деб. заборгованість

147

0,28

141

0,25

102

0,18

грошові кошти

548

1,03

602

1,08

756

1,30

інші оборотні активи

20

0,04

60

0,11

360

0,62

Разом

21592

40,61

21680

38,97

25473

43,83

Витрати майбутніх періодів

18

0,03

18

0,03

18

0,03

БАЛАНС

53171

100

55627

100

58117

100

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6

Подібні статті по економіці

Прибуток підприємства. Суть, форми, та шляхи збільшення
Поняття прибутку в економічній системі існує у зв'язку з наявністю то­варно-грошових відносин, появою і розвитком інституту власності, особливо приватної. Перші визначення прибутку збігалися зі значенням валового дохо­ду, який за індивідуаліс ...

Продуктивність праці на підприємстві
Будь-яке суспільство для забезпечення нормального (достатньо комфортного) рівня своєї життєдіяльності здійснює безліч видів конкретної праці. З цією метою люди створюють певні організації (трудові колективи), які спільно виконують ту ч ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2023 рік.