Розділи економіки

Розробка та апробація методики аналізу необоротних активів

Доцільно порівняти типи росту технічної озброєності праці (Іто) і продуктивності праці (Іпп). Бажано, щоб було (Іпп) > (Іто).

Між показниками фондоозброєності продуктивності праці і віддачею основних засобів існує детермінований зв'язок у вигляді залежності:

(2.1)

де П - валова продукція за порівняльними цінами тис. грн.;

Ф - середньорічна вартість основних засобів, тис. грн.;

КР - кількість робітників у найбільшій зміні, чол.;

ПП - продуктивність праці, грн./чол.;

ФО - фондоозброєність праці, грн./чол.

Індекси цих показників - також взаємопов'язані. Якщо продуктивність праці росте швидше, ніж її озброєність, то віддача основних засобів зростає. Аналіз впливу чинників на зміну показників фондоємності продукції та оцінка динаміки часткових показників фондоємності можуть використовуватися при індикативному плануванні розвитку окремих галузей.

Аналіз фондоозброєності та технічної озброєності підприємства наведено в табл. 2.6.

Таблиця 2.6 Аналіз фондоозброєності та технічної озброєності праці

Показники

2007

2008

2009

Зміна

2007-2008

2008-2009

Всього

Обсяг виробленої продукції, тис грн.

19638

22037

27319

2399

5282

7681

Середньорічна вартість основних засобів, тис грн.

87621

91315

94594,5

3694

3279,5

6973,5

В т.ч. активної частини, тис грн.

40870,5

46739,5

49506

5869

2766,5

8635,5

Середньорічна чисельність робітників, осіб

2458

2367

2305

-91

-62

-153

Озброєність праці, грн.

загальна (ФО) тис. грн.

35,65

38,58

41,04

2,93

2,46

5,39

технічна

16,63

19,75

21,48

3,12

1,73

4,85

Продуктивність праці 1-го робітника, тис грн./особу

7,99

9,31

11,85

1,32

2,54

3,86

Фондовіддача, грн.

0,22

0,24

0,29

0,02

0,05

0,06

За даними таблиці озброєність праці істотно не змінилася, загалом зросла саме на 539 грн., а технічна озброєність праці зросла на 360 грн., фондовіддача основних засобів - на 0,06 грн. і залишається дуже низькою. Обсяг основних засобів на підприємстві зростає інтенсивніше ніж обсяг виробництва (рис. 2.5).

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6 7

Подібні статті по економіці

Статистичний аналіз виробництва зерна в господарствах Барвінківського району Харківської області
Сільське господарство є життєво необхідним видом економічної діяльності народного господарства, оскільки зачіпає інтереси буквально кожної людини. Адже нині понад 80 % фонду споживання формується за рахунок продукції сільського господ ...

Населення та трудові ресурси України
Чисельність населення і його структура визначає розмір і склад трудових ресурсів. Трудові ресурси - частина населення країни, яка має відповідний фізичний розвиток, знання і практичний досвід роботи, які потенційно можуть бути використ ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2023 рік.