Розділи економіки

Визначення ємності ринку, його сегментація

Споживачі з середнім рівнем достатку (1000-2000 грн) та віком від 21 до 45 років становлять цільовий сегмент ринку для проектованого закладу ресторанного господарства, отже загальна кількість споживачів складає 1070 чоловік.

Розрахуємо цільовий сегмент ринку, який займатиме проектований комплексний заклад ресторанного господарства. Для цього оцінимо потенційну місткість ринку ресторанних послуг досліджуваного мікрорайону (формула 3) після введення в експлуатацію комплексного закладу ресторанного господарства.

Розрахунок потенційної місткості ведеться за формулою 3:

(3)

де МПРР - потенційна місткість ринку ресторанних послуг, чол.;

Р - кількість місць в окремому закладі ресторанного господарства, що будується, і буде введений в експлуатацію у розрахунковий період;

Кі - середня оборотність одного місця в закладі даного типу за добу.

Згідно даних табл. 4.1 середня оборотність ресторанного комплексу за день передбачається 3 рази за день.

МПРР=2192+80х3=2492 чол.

Показник ємкості функціонуючого ринку ресторанних послуг Лісового масиву розраховуємо за формулою:

(4)

де МРР - ємкість функціонуючого ринку ресторанних послуг, чол.;

Рі - кількість місць в окремому закладі ресторанного господарства (вибираємо головних конкурентів: кафе «Казка», ресторани «Горище» Дніпровський);

Кі - середня фактична оборотність одного місця в даному закладі за добу;

і - загальна кількість зданих в експлуатацію закладів ресторанного господарства, од. і ємність функціонального ринку складатиме

-4,5+50-3,5+50-3,5 = 530 чол.

Розрахунок неохопленої ємності ринку на який виходить заклад ведеться за формулою:

Мсп = МПРР - МРР, (5)

де - мпрр - потенційна ємність сегменту ринку ресторанних послуг, чол.

Загальна кількість споживачів складає 10700 чол. З них потенційні споживачі цікавого для нас сегменту нараховують 4500 чол.

Тоді неохоплена ємність сегменту ринку буде складати

-4500 = 6200 осіб

) визначають необхідну кількість місць для задоволення потреб потенційного сегменту ринку (формула 6).

(6)

де Мз - кількість місць у закладі, місць;

Мсп - неохоплена ємність ринку;

Об - орієнтовна оборотність місця в закладі даного типу, разів/добу.

6200/4 = 1550 місць.

Отже, загальна кількість місць в закладах ресторанного господарства, що працюють в даному сегменті має складати до 1550 місць, але оскільки частина сегменту зайняти ресторанами "Дніпровський" та "Горище" та кафе "Казка" можна проектувати заклад потужність до 1020 місць.

Визначення маркетингової політики

Сферою діяльності закладу ресторанного господарства може бути чітко визначений контингент споживачів (робітники, службовці, працівники ринку) і необмежений контингент споживачів, що користуються послугами загальнодоступних закладів ресторанного господарства. Місце розміщення потенційних покупців визначає потенційну область збуту для ефективної роботи збутової структури закладу ресторанного господарства необхідно чітко і детально описати коло споживачів (цільову групу), щоб запобігти невідповідності між виробничою програмою закладу і збутом.

Виходячи з вищезгаданого можна зробити висновок, що для проектованого закладу ресторанного господарства збутова діяльність проходитиме на території цього закладу і основний контингент споживачів складатиметься з працівників ринку, мешканців масиву студентів.

Важливе значення при визначенні сфери діяльності мають показники обсягів товарообігу та чисельності споживачів, що характеризують частку ринку закладу. Ці показники дають можливість встановити:

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6

Подібні статті по економіці

Підвищення використання виробничих та трудових ресурсів підприємства
Перехід до ринкової економіки потребує від підприємства підвищення ефективності виробництва, конкурентоздатності продукції і послуг на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу, ефективних форм господарювання і управлін ...

Стратегія розвитку України в умовах глобалізації
Сьогодні економічний розвиток жодної країни не можна розглядати поза контекстом процесу глобалізації. Глобалізація впливає на розвиток світових ідеологій, інтенсивну боротьбу за встановлення світового порядку, стрибкоподібне зростання кіль ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2020 рік.