Розділи економіки

Поняття зносу в теорії оцінки вартості

Серед елементів ринкової економіки окреме місце посідає нерухомість, що виступає як кошти виробництва (земля, адміністративні, виробничі, складські, торгові й інші будівлі і приміщення, і навіть інші будівлі) і предмета чи об'єкта споживання (земельні ділянки, житлові будинки, дачі, квартири, гаражі).

Нерухомість виступає основою особистого існування громадянам і служить базою для господарської діяльності й розвитку підприємств і організацій всіх форм власності. У Росії її відбувається активне формування та розвиток ринку нерухомості і дедалі більший число громадян, підприємств і закупівельних організацій бере участь у операціях із нерухомістю. Нерухомість головне обговорення при приватизації державної влади і муніципальної власності, при оренді нежилих приміщень, для придбання і продаж житлових приміщень. З'явився шар нових власників нерухомості як у сфері особистого споживання, і у багатьох сферах підприємницької діяльності.

Приступаючи до розгляду актуальність питання зносу нерухомості, потрібно розуміти, що нерухомість - це головний засіб економіки (у світовому масштабі), без якого ніяка діяльність з виробництва будь-яких благ (товарів, послуг, робіт) не може існувати в сучасному суспільстві.

Для створення нових об'єктів нерухомості, а також підтримання в належному стані вже введених в експлуатацію об'єктів витрачається більша частина доходів підприємств та громадян.

У сучасному темпі розвитку економіки об'єкти нерухомості швидше стають непридатними в силу морального зносу, а не фізичного. Хоча ще в минулому сторіччі саме фізичний знос вважався основним показником для прийняття управлінського рішення про відтворення нового об'єкта або реконструкції старого. В даний час технології крокують куди більш широкими кроками, ніж раніше. І з кожним роком у цьому все більше переконуєшся. Люди вже не помітили як стали мобільніші, у містах з'явилися «пробки», про які навіть і не думали. З'являються нові плани з модернізації будівель і споруд, їх перебудову і перепланування. Також необхідно вирішувати питання про відкриття поточного виробництва або розширенні існуючого у зв'язку із збільшеними потребами сучасного суспільства.

Знос має великий вплив на прийняття управлінського рішення, будь то підприємство, офіс юридичної контори або заміським будинок.

Нерухомість грає в життя сучасних людей величезну роль, якщо не сказати вирішальну. Будівництво нових об'єктів нерухомості викликане передусім збільшується потреба людей у житлі, виробничих і складських базах. На ухвалення рішення про нове будівництво завжди буде впливати стан знаходиться в розпорядженні об'єкта нерухомості, а саме зносу. Але перш потрібно розібратися з необхідними поняттями теорії нерухомості та зносу об'єктів нерухомості.

Актуальність роботи. У процесі споживання основні засоби нерухомості поступово втрачають свою вартість, що спричинюється не тільки їх використанням, а й впливом зовнішнього середовища, а також морального зносу, тому дуже важливим етапом в оцінці нерухомості є визначення зносу та його матеріальна оцінка.

Об’єктом дослідження у даній курсовій роботі є знос майна, тобто зниження вартості нерухомості з різних причин.

Метою даної курсової роботи є вивчення понять зносу в теорії оцінки вартості нерухомості.

Основні завдання дослідження - вивчити поняття зносу в теорії оцінки вартості нерухомості, проаналізувати основні види зносу та методи їхньої оцінки, проаналізувати вимоги до порядку визначення технічного стану житлових будинків при плануванні та проектуванні ремонту, реконструкції та технічній інвентаризації, на заданому прикладі визначити накопичений знос нерухомості методом розбиття.

  Подібні статті по економіці

  Організація виконання складських операцій на переробному підприємстві та шляхи удосконалення їх організації
  На складах виконується цілий комплекс різноманітних послідовно виконуваних операцій з надходження, зберігання і відпуску товарів. Ці операції в сукупності складають складський технологічний процес. Однією з умов раціонального складськ ...

  Інноваційна діяльність підприємства
  Всю сукупність процесів і явищ, що відбуваються на підприємствах різних галузей народного господарства, можна умовно поділити на дві групи — традиційні і інноваційні. Традиційні процеси і явища характеризують звичайне функціонування на ...

  Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2024 рік.