Розділи економіки

Визначення ємності ринку, його сегментація

Таблиця 1.11

Динаміка основних показників в ЗРГ мікрорайону Лісовий

Показники

Роки

Абсолютна різниця

2008

2009

2010

Товарообіг в ЗРГ

Всього

188,1

234,5

310,1

75,6

У т.ч. По ПВВ

99,7

145,4

210,9

Рентабельність капіталу в ЗРГ, %

8,1

8,6

9,4

0,8

Чистий фінансовий результат

15,2

20,2

29,2

9,0

Місткість ринку,

млн грн

276,6

308,5

352,4

43,5

млн грн

місць

7886

8321

8992

671

Завантаженість ЗРГ у % до максимальної пропускної спроможності, %

67,2

72,3

77,6

5,4

Кількість місць в ЗРГ

3876

4672

5483

811

Вивчення потреби в продукції зводиться не тільки до виявлення потенційних покупців, а і у визначенні потреб покупців, а головне - їхньої платоспроможності. Тому постачальники продукції виробничо-технічного призначення займаються також аналізом фінансового положення споживачів.

Інформацію про споживчі характеристики продукції конкурентів фірми використовують для зіставлення її з власною продукцією з метою виявлення чи переваг чи недоліків і, в остаточному підсумку, для добору номенклатури товарів, з якими необхідно виходити на ринок. У цих цілях проводиться аналіз ефективності виробництва різних видів продукції, у рамках якого з'ясовуються можливості її збуту матеріального забезпечення виробництва, обчислюються витрати виробництва і звертання, формується план випуску продукції, а потім випробуються в різних умовах зразки продукції. В даний час роль стимулювання збуту шляхом надання короткострокових знижок на певні види продукції (алкогольні напої, рибні страви) зростає в порівнянні з всіма іншими інструментами забезпечення росту обсягу продажів. Стимулювання збуту за рахунок короткострокових знижок дає можливість пристосовуватися до коливань попиту без порушення стабільності прейскурантів цін, а також підтримувати випуск нових страв. Виходячи з цього планується на початковому етапі діяльності проектованого ЗРГ планується встановити щоденні знижки на певні групи страв протягом робочих днів тижня. Це дозволить вирівняти тижневі коливання попиту.

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6

Подібні статті по економіці

Продуктивність праці як категорія економіки праці на СТО Гавань
Продуктивність праці одна із найважливіших якісних показників роботи підприємства, вираженням ефективності витрат праці. Зростання продуктивності праці має велике господарське значення, оскільки підвищення ефективності використання тру ...

Особливості функціонування корпоратизованих підприємств харчової промисловості України (на прикладі ПАТ Рівненська кондитерська фабрика)
Актуальність теми. За останні кілька років фінансовий та виробничий стан більшості підприємств України значно погіршився. Вагомим резервом в напрямку його покращення є підвищення ефективності використання оборотних коштів, які займають ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2020 рік.