Розділи економіки

Визначення ємності ринку, його сегментація

На вибір продукції ресторанного господарства впливають різні фактори, які не контролюються і не керуються з боку виробників, але вони враховуються під час прийняття рішень про виробництво і продаж готової продукції. Так для вибору типу підприємства потрібно, насамперед, визначитись на який сегмент населення орієнтуватись підприємству. Тому доцільно буде використати для визначення ступеня задоволення кожного сегмента ринку послугами ресторанного господарства такі методи як прорахунок цільового сегменту ринку. Отже, оскільки ми збираємось проектувати заклад ресторанного господарства з організацією дозвілля співробітників та студентів, цільовим сегментом споживачів будуть мешканці Лісового масиву.

Для визначення об'єму цільового сегменту ринку необхідно, спираючись на статистичні дані Деснянського Райдержуправління, розглянути кількість працюючих жителів мікрорайону Лісовий віком від 21 до 45 років з середнім матеріальним достатком.

Як видно із табл. 1.9, насамперед цікавили питання про доходи населення та витрат на послуги закладів ресторанного господарства, а також питання, які дають можливість провести сегментацію населення.

Таблиця 1.9

Сегментація населення Лісового мікрорайону

Сегментація

2008 рік

2009 рік

2010 рік

Різниця, 07-06 pp., чол.

Питома вага, %

Кількість чоловік

Питома вага, %

Кількість чоловік

Питома вага, %

Кількість чоловік

за віком

до 20 років

27,3

6825

27,3

6825

27,5

6870

45

21-30 років

17,9

4475

18

4500

18,1

4525

25

31-45 років

24

6000

24,4

6100

24,5

6175

75

46-60 років

19,6

4900

19,7

4925

18,2

4300

-625

Більше 60 років

11,2

2800

10,9

2725

10

2700

^25

за середнім доходом

біля 500 грн.

19,8

4950

21,5

5375

23

5750

375

біля 1000грн!

40,8

10200

43,2

10800

56,5

14125

3325

біля 1500 грн.

28,6

7150

23,8

5950

18

4500

-1 450

Більш 1500 грн.

10,8

2700

11,5

2875

12,5

2925

50

за кількістю витрат на продукцію ЗРГ грн

до 150 грн.

29,2

7300

39,6

9900

45,7

11425

1 525

до 300 грн.

58,6

14650

51,1

12775

47,8

11 950

-825

до 500 грн.

10

2500

8,3

2075

9

2500

425

Більше 500 грн.

2,2

550

2

500

2,5

575

75

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6

Подібні статті по економіці

Переваги та недоліки показників ВНП та ВВП
Метою даної роботи є характеристика і аналіз комплексу понять, а саме основних макроекономічних показників, які використовуються в системі національних рахунків(СНР). Вони були створені з метою виміру сукупного виробництва в ринковій екон ...

Монопольна та конкурентна рівновага, цінова еластичність попиту
Сучасна ринкова економіка являє собою складний організм , що складається з величезної кількості різноманітних виробничих, комерційних, фінансових і інформаційних структур , які взаємодіють на тлі розгалуженої системи правових ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2019 рік.