Розділи економіки

Визначення ємності ринку, його сегментація

• потенціал збуту і комерційного успіху закладу та його окремих підрозділів;

• відповідність платоспроможного попиту на певну продукцію та послуги виробничим можливостям закладу;

• виявити нові канали збуту продукції.

На основі аналізу збутової діяльності формуються висновки про структуру і рівень кваліфікації організації збуту. Зі збільшенням обсягу збутової діяльності збільшується і розмір організаційної структури збуту.

Мета збутової діяльності націлена на вирішення довгострокових завдань, що визначаються цілями стратегічної політики закладу. Це перш за все, найбільш повне використання потенціалу закладу та його організаційно-обслуговуючої системи, комерційний успіх, досягнення відповідної рентабельності, без якої неможливий (подальший розвиток закладу. Мірою використання потенціалу збутової діяльності є частка ринку. Чим вона більша, тим більші можливості має підприємство для зниження цін, закріплення свого становища на ринку, створення іміджу.

Визначення додаткових каналів збуту передбачає збір інформації, її аналіз та вибір вигідних для закладу напрямів (табл. 1.10).

Таблиця 1.10

Канали збуту продукції та послуг закладу ресторанного господарства, що проектується

Канал збуту

Характеристики каналів

Основні:

Переваги

Недоліки

Торговельні зали інтернет-кафе та бару

1. Широкий асортимент готової продукції і послуг 2. Комфортність 3. Розширений час роботи

1. Обмежена кількість споживачів 2. Відсутність попередньої поінформованості про продукцію та послуги

Додаткові:

Заклади торгівлі (міні-маркет, буфети)

1 . Додатковий доход 2. Можливість постачання страв нескладного приготування та стандартних напоїв

1. Складність дотримання санітарно-гігієнічних вимог 2. Обмеженість кількості місць для споживання

Для формування стратегії збутової діяльності важливе значення має те, за допомогою яких конкурентних переваг підприємство хоче зайняти позиції на ринку і створити свій імідж: за допомогою позитивних дій по відношенню до споживача чи пониженої ціни реалізації продукції та послуг.

Стратегія переваг передбачає перш за все розробку щодо рівня якості продукції та послуг, а також щодо удосконалення самого процесу обслуговування споживачів. Цю стратегію надзвичайно важко застосувати як на насиченому ринку ресторанного господарства Лісового мікрорайону, так і на ринку ресторанного господарства Лісового ринку. Це пов'язане з великою кількістю закладів, що надають послуги та продукцію високої якості і подальше підвищення якості не призведе до збільшення попиту споживачів.

Стратегія зниження продажних цін тісно пов'язана зі зниженням витрат обігу. При впровадженні певних методів і форм обслуговування враховується інтенсивність вхідного потоку споживачів і відповідно пропускна спроможність системи обслуговування, а також співвідношення результативності і витрат на реалізацію продукції і організацію її споживання. Визначення цих показників для альтернативних варіантів дає змогу вибрати обґрунтований оптимальний варіант системи обслуговування.

Центральною функцією маркетингу є розробка маркетингового речення по варіантах конкретної збутової діяльності фірми. Однак перш ніж воно може бути сформульовано, фірми повинні провести велику роботу по дослідженню ринку товарів.

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6

Подібні статті по економіці

Монополія ринкова влада, соціально-економічні наслідки
Економічний розвиток будь-якої країни пов'язаний з виникненням, існуванням і трансформацією монополій. Оскільки будь-яка монополія є загрозливою з погляду виникнення застійних явищ у суспільно-економічному житті, то у більшості країн с ...

Статистичне дослідження
Статистика - це наука, яка вивчає кількісну сторону масових суспільних, соціально-економічних та інших явищ в нерозривному зв'язку з їх якісною стороною в певних умовах місця і часу. Отже, предмет статистики - кількісна сторона масов ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2020 рік.