Розділи економіки

Оцінка та управління вартістю підприємства Гірничо-збагачувальна фабрика

На основі даних про операційні доходи і витрати в бюджеті прибутку формується EBITD. Бюджет інвестицій дозволяє побачити первісну капіталізацію (власними і позиковими капіталами) та подальші реінвестиції компанії, що впливають на величини власного капіталу і довгострокової заборгованості в прогнозному балансі.

Таблиця В. Бюджет інвестицій, млн. грн.

Інтервал часу

Продаж активів

Купівля необоротних автивів

Купівля оборотних активів

Разом придбання активів

   

Акціонерним капіталом (власні необо-ротні активи)

Реінвесто-ваним прибутком

Реінвесто-ваною амортизацією

Кредитом

   

Початок січня 1 розрах. року

0

-250,00

0

0

-55,00

-61,00

-366,00

1 квартал

0

0

0

0

0

0

0

2 квартал

0

0

0

0

0

0

0

3 квартал

0

0

0

0

0

0

0

4 квартал

0

0

0

0

0

0

0

Разом 1 роз-рах. рік (2012)

0

0

0

0

0

0

0

5 квартал

0

0

0

0

0

0

0

6 квартал

0

0

0

0

0

0

0

7 квартал

0

0

0

0

0

0

0

8 квартал

0

0

0

0

0

0

0

Разом 2 роз-рах. рік (2013)

0

0

0

0

0

0

0

9 квартал

0

0

0

0

0

0

0

10 квартал

0

0

0

0

0

0

0

11 квартал

0

0

0

0

0

0

0

12 квартал

0

0

0

0

0

0

0

Разом 3 роз-рах.рік (2014)

0

0

0

0

0

0

0

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6 7 8

Подібні статті по економіці

Проблеми обслуговування державного боргу України
Аналіз стану державного боргу та ефективності управління державним боргом набуває особливого значення в сучасних умовах. Для України, як і для більшості держав світу - державні запозичення є основним джерелом покриття дефіциту бюджету, ...

Нормування праці на підприємсті
Праця являє собою доцільну діяльність людей, ціллю якої є створення матеріальних і духовних благ. Затрати праці на створення цих цінностей повинні мати кількісну оцінку, тому, що в масштабі суспільства дістають визнання тільки ті з них, що відповідаю ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2023 рік.