Розділи економіки

Оцінка та управління вартістю підприємства Гірничо-збагачувальна фабрика

Таблиця Е. Бюджет прибутку, млн. грн.

Таблиця F. Баланс, млн. грн.

Оборотні активи = Залишок на початок + Амортизація наростаючим підсумком + Капіталізований прибуток наростаючим підсумком;

Нерозподілений прибуток = Капіталізований прибуток наростаючим підсумком + Приріст власного капіталу при погашенні кредиту наростаючим підсумком;

Власний капітал = Акціонерний капітал + Нерозподілений прибуток.

Таблиця G. Акціонерна вартість, млн. грн.

Показники

Початок січня 1 розрах. року

Кінець 1 розрах.року

Кінець 2 розрах.року

Кінець 3 розрах.року

1. Дивіденди

0,000

19,950

19,950

19,950

2. Власний капітал

285,000

345,008

409,416

531,076

3. Ціна акціонерного капіталу, %

7,00

7,00

7,00

7,00

4. Дисконтна вартість PV грошової одиниці (пренуменрандо)

1,0000

0,9346

0,8734

0,8163

5. PV дивідендів

0,000

18,645

17,425

16,285

6. PV власного капіталу

285,000

322,437

357,600

433,516

7. SVA = дивіденди + власний капітал - первісна інвестиція

0,000

56,082

108,670

200,871

8. SHV = SVA + власний капітал

285,000

378,519

466,270

634,387

9. TSR = SVA/первісна інвестиція, %

0,000

19,678

38,130

70,481

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6 7 8

Подібні статті по економіці

Теоретичні засади методики аналізу фінансових інвестицій
Відомо, що основна мета діяльності кожного підприємства полягає у отриманні найбільшого прибутку. В процесі інвестиційної діяльності підприємство повинно так спланувати свою діяльність, щоб при найменшій сумі вкладень отримати найбільш ...

Розробка антикризової фінансової стратегії підприємства ТОВ Альфа–Стар
Перехід до ринкових форм господарювання, та більш жорсткі умови конкуренції, призводять до неплатоспроможності окремих суб'єктів господарювання. Для них характерні: неефективне управління, криза неплатежів, високий ступінь зносу основн ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.