Розділи економіки

Оцінка та управління вартістю підприємства Гірничо-збагачувальна фабрика

Таблиця Е. Бюджет прибутку, млн. грн.

Таблиця F. Баланс, млн. грн.

Оборотні активи = Залишок на початок + Амортизація наростаючим підсумком + Капіталізований прибуток наростаючим підсумком;

Нерозподілений прибуток = Капіталізований прибуток наростаючим підсумком + Приріст власного капіталу при погашенні кредиту наростаючим підсумком;

Власний капітал = Акціонерний капітал + Нерозподілений прибуток.

Таблиця G. Акціонерна вартість, млн. грн.

Показники

Початок січня 1 розрах. року

Кінець 1 розрах.року

Кінець 2 розрах.року

Кінець 3 розрах.року

1. Дивіденди

0,000

19,950

19,950

19,950

2. Власний капітал

285,000

345,008

409,416

531,076

3. Ціна акціонерного капіталу, %

7,00

7,00

7,00

7,00

4. Дисконтна вартість PV грошової одиниці (пренуменрандо)

1,0000

0,9346

0,8734

0,8163

5. PV дивідендів

0,000

18,645

17,425

16,285

6. PV власного капіталу

285,000

322,437

357,600

433,516

7. SVA = дивіденди + власний капітал - первісна інвестиція

0,000

56,082

108,670

200,871

8. SHV = SVA + власний капітал

285,000

378,519

466,270

634,387

9. TSR = SVA/первісна інвестиція, %

0,000

19,678

38,130

70,481

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6 7 8

Подібні статті по економіці

Організація енергопостачання кар’єра
кар’єр енергетичний ресурс Сучасні кар’єри - великі споживачі енергетичних ресурсів. В виробничій собівартості енергетичні затрати складають 8 - 15%. Для організації енергопостачання на кар’єрах створюється енергетичне господарство. Е ...

Приватизація зміст, цілі, шляхи
Під час переходу до ринкової економіки в Україні, як і в інших постсоціалістичних країнах, здійснення реформ зіткнулося з рядом об’єктивних труднощів, першочерговою серед яких, безумовно, можна назвати проблему власності. ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.