Розділи економіки

Оцінка та управління вартістю підприємства Гірничо-збагачувальна фабрика

Висновки

Згідно умовним вихідні даним бізнес-проекта введення нового вироб-ництва по підприємству «Гірничо-збагачувальна фабрика»:

. В проект інвестується акціонерний капітал у обсязі 285 млн.грн. при щорічній нормі доходності акцій 7,5% від номіналу;

2. Одночасно в проект залучається банківський кредит у обсязі 55 млн.грн. на 3 роки під ставку 16,0%, а також комерційний кредит постачальників у обсязі 26 млн.грн. у вигляді відстрочки оплати за поставлену сировину. Розрахункова ставка дисконтування «пренумерандо» грошових потоків в проекті дорівнює 7,5% річним.

В результаті проведення розрахунків з використанням програмно-пов’язаних таблиць Excel-2007 отримані наступні показники проекту:

. За рахунок грошового потоку доходів від виробництва та реалізації продукції підприємства за 3 роки проекту:

а) Повернутий банківський кредит 55 млн.грн. та сплачені 14,3 млн.грн. процентів за його використання;

б) Виплачено акціонерам по ставці 7,5% річних від номіналу акцій 59,85 млн.грн. дивідендів;

в) Сплачено 58,17 млн.грн. податку на прибуток;

г) Отримано 139,4 млн.грн. капіталізованого в власний капітал підприємства прибутку після розподілу.

. З врахуванням норми річного дисконту 7,5% зміни вартості грошей , отримані наступні дисконтовані «пренумерандо» показники проекту:

а) приріст дисконтованої «пренуменрандо» вартості відносно первісної інвестиції акціонерів (285 млн.грн.) складе 200,9 млн. грн., а дисконтована акціонерна вартість складе 634,4 млн. грн.

б) чистий дисконтований інвестиційний прибуток проекту складе 2,76 млн.грн. при строку окупності сумарних інвестицій в проект 2,98 року

Перейти на страницу: 3 4 5 6 7 8 

Подібні статті по економіці

Планування собівартості продукції в умовах підприємництва
У сучасній, швидко змінній, обстановці переходу до ринку управлінню підприємства необхідно постійно проводити аналіз діяльності фірми для ухвалення управлінських рішень. Для аналізу і ухвалення рішень необхідна початкова інформація, та ...

Ринкова інфраструктура
На сучасному етапі розвитку ринкової економіки в Україні науковці та економісти все більше уваги приділяють розвитку та проблемам функціонування риноковою інфракструктурою, яка є одним з головних чинників, що забезпечує збалансованіст ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2023 рік.