Розділи економіки

Оцінка та управління вартістю підприємства Гірничо-збагачувальна фабрика

Отже, розрахунки показують, що за умови реалізації за 3 роки у повному обсязі бізнес-плану компанії приріст дисконтованої «пренуменрандо» вартості відносно первісної інвестиції акціонерів (285 млн.грн.) складе 200,9 млн. грн., а дисконтована акціонерна вартість складе 634,4 млн. грн. Тобто емісія доцільна і на це вказують прийнятні значення фондових характеристик акцій.

Таблиця Н. Основні фондові показники

Показники

Початок січня 1 розрах. року

Кінець 1 розрах.року

Кінець 2 розрах.року

Кінець 3 розрах.року

1. Власний капітал, млн. грн.

285,000

345,008

409,416

531,076

2. SVA, млн. грн.

0,000

56,082

108,670

200,871

3. TSR

0,000

19,678

38,130

70,481

4. Прибуток в розпорядженні фірми, млн. грн.

0,000

61,625

66,025

71,613

5. Дивіденди, млн. грн.

0,000

19,950

19,950

19,950

6. Кількість акцій, шт.

10 000

10 000

10 000

10 000

7. DPS (ΣДивіденди/ кількість акцій), тис. грн./1 акцію

 

1,995

1,995

1,995

8. EPS ( Σ Прибуток/ кількість акцій), тис. грн./ 1 акцію

 

6,162

6,602

7,161

9. PR (DPS/EPS) (коефіцієнт виплат) , %

 

32,373%

30,216%

27,858%

10. Номінал 1 акції, тис.грн.

28,5

28,5

28,5

28,5

11. Доходність 1 акції, %

 

7,00%

7,00%

7,00%

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6 7 8

Подібні статті по економіці

Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки
Сучасний стан світового сільського господарства з огляду на стрімкий розвиток суспільства, підвищення рівня технологій, продуктивності праці, а також різкого демографічного росту в світі вимагає детального дослідження. Світовий перероз ...

Теоретичні основи формування і використання капіталовкладень на підприємствах
Мета роботи: систематизація, узагальнення, закріплення та розширення теоретичних знань для поглибленого вивчення практичних питань щодо підвищення економічної ефективності діяльності підприємств за перехідного до ринкових відносин періоду. ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.