Розділи економіки

Оцінка та управління вартістю підприємства Гірничо-збагачувальна фабрика

Отже, розрахунки показують, що за умови реалізації за 3 роки у повному обсязі бізнес-плану компанії приріст дисконтованої «пренуменрандо» вартості відносно первісної інвестиції акціонерів (285 млн.грн.) складе 200,9 млн. грн., а дисконтована акціонерна вартість складе 634,4 млн. грн. Тобто емісія доцільна і на це вказують прийнятні значення фондових характеристик акцій.

Таблиця Н. Основні фондові показники

Показники

Початок січня 1 розрах. року

Кінець 1 розрах.року

Кінець 2 розрах.року

Кінець 3 розрах.року

1. Власний капітал, млн. грн.

285,000

345,008

409,416

531,076

2. SVA, млн. грн.

0,000

56,082

108,670

200,871

3. TSR

0,000

19,678

38,130

70,481

4. Прибуток в розпорядженні фірми, млн. грн.

0,000

61,625

66,025

71,613

5. Дивіденди, млн. грн.

0,000

19,950

19,950

19,950

6. Кількість акцій, шт.

10 000

10 000

10 000

10 000

7. DPS (ΣДивіденди/ кількість акцій), тис. грн./1 акцію

 

1,995

1,995

1,995

8. EPS ( Σ Прибуток/ кількість акцій), тис. грн./ 1 акцію

 

6,162

6,602

7,161

9. PR (DPS/EPS) (коефіцієнт виплат) , %

 

32,373%

30,216%

27,858%

10. Номінал 1 акції, тис.грн.

28,5

28,5

28,5

28,5

11. Доходність 1 акції, %

 

7,00%

7,00%

7,00%

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6 7 8

Подібні статті по економіці

Напрями удосконалення управління збутовими запасами продукції підприємства переробної галузі
господарський збутовий запас продукція Сучасна система господарювання обумовлює зміну форм і методів управління підприємством, вимагає нових підходів до визначення ефективності його діяльності. Однією із складових загальної ефективності підприємства ...

Комплексний аналіз діяльності вагонного депо
Залізничний транспорт - є складним багатогалузевим господарством з широкою розгалуженою інфраструктурою. В організації та забезпеченні єдиного технологічного процесу залізничних перевезень безпосередньо приймають участь залізниці, дире ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2023 рік.