Розділи економіки

Оцінка та управління вартістю підприємства Гірничо-збагачувальна фабрика

Розв’язок

Оцінимо вартість компанії за умов, що її операційний, інвестиційний та фінансовий плани реалізуються. На основі даних компанії визначаємо як формується та розподіляється прибуток, змінюється власний капітал.

В розрахунках бізнес-плана прогноза діяльності підприємства умовно прийнято, що на протязі 3 -років вартість квартального доходу та квартальних витрат від виробництва та продажу продукції є постійною величиною, а інфляційна зміна цін не враховується.

Алгоритм таблиць розрахунків виконаний відповідно зразку методичних вказівок КНЕУ до контрольної роботи.

Таблиця А. Бюджет доходів, витрат і поточної заборгованості, млн. грн.

Інтервал часу

Операційний дохід

Операційні поточні витрати

Поточна кредиторська заборгованість

Початок січня 1 розрахунко-вого року

0,00

0,00

26,00

1 квартал

170,00

-130,00

26,00

2 квартал

170,00

-130,00

26,00

3 квартал

170,00

-130,00

26,00

4 квартал

170,00

-130,00

26,00

Разом 1 розрах. рік (2012)

680,00

-520,00

26,00

5 квартал

170,00

-130,00

26,00

6 квартал

170,00

-130,00

26,00

7 квартал

170,00

-130,00

26,00

8 квартал

170,00

-130,00

26,00

Разом 2 розрах. рік (2013)

680,00

-520,00

26,00

9 квартал

170,00

-130,00

26,00

10 квартал

170,00

-130,00

26,00

11 квартал

170,00

-130,00

26,00

12 квартал

170,00

-130,00

26,00

Разом 3 розрах.рік (2014)

680,00

-520,00

26,00

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6 7

Подібні статті по економіці

Монополістичні тенденції і монополії в ринковій економіці
Проблеми монополізації господарського життя , конкуренція на товарних ринках привертають сьогодні пильну увагу не тільки спеціалістів, але і широких прошарків населення. З початку 90-х років ці проблеми гостро стали перед Україною ...

Розробка плану відкриття підприємства
Основною ланкою економіки в ринкових умовах господарювання є підприємства, що виступають у ролі господарюючих суб'єктів. Тут вирішуються питання виробництва продукції та надаються послуги, потрібні суспільству, створюються відповідні доходи і накопич ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2023 рік.