Розділи економіки

Методичні підходи аналізу процесу управління збутовими запасами продукції підприємства

Представимо результати прогнозу на рис. 3.4.

Таким чином, цей метод прогнозування дає трохи точніші результати та дозволяє більш точніше відобразити фактичні відвантаження, ніж наївне прогнозування потреби в запасі.

Розрахуємо потребу в запасі за допомогою методу прогнозування на основі зваженого ковзного середнього значення потреби запасу. Метод використовує значення середньоарифметичної величини споживання за попередні періоди, помноженої на певний коефіцієнт, який відображає значення впливу попереднього періоду на прогнозне значення споживання. При цьому значимість більш пізніх періодів повинна бути вищою, ніж значимість періодів більш ранніх. Наприклад, із 6 періодів розрахунку самому пізнішому присвоюється коефіцієнт 5, попередньому - 4 і так далі 3, 2, 1.

Рис. 3.4. Результати прогнозу потреби в запасі на основі методу прогнозування середньодобового споживання на 2012 р.

Коливання попиту протягом першої половини року не перевищують 2 місяця, тому їх беремо в якості інтервалу розрахунку ковзного середнього та для останнього періоду присвоюємо коефіцієнт значимості рівному 5, для передостаннього - 1.

Зважена ковзна середня розраховується за формулою:

, (3.1)

де - об’єм потреби у період j, що прогнозується, т.;- індекс попереднього періоду;

- коефіцієнт значимості періоду часу i;

- об’єм споживання у попередньому періоді i;- кількість періодів, що використовуються у розрахунку.

Розрахунки показників потреби в запасі на основі методу прогнозування зваженого ковзного середнього значення представлено у табл. 3.8.

Таблиця 3.8 Визначення потреби запасу на 2012 р. на основі методу прогнозування зваженого ковзного середнього значення

Місяць

Відвантаження, т.

Кількість робочих днів

Середнє добове споживання

Прогноз середнього споживання в день, т.

Прогноз споживання в місяць, т.

Січень

17 244

16

1 078

-

-

Лютий

57 187

20

2 860

-

-

Березень

48 504

21

2 310

2 563

53 823

Квітень

58 647

21

2 793

2 402

50 442

Травень

45 477

20

2 274

2 713

54 260

Червень

23 833

22

1 084

2 361

51 942

Липень

21 730

20

1 087

1 283

25 660

Серпень

65 289

23

2 839

1 087

25 001

Вересень

46 663

22

2 122

2 547

56 034

Жовтень

45 344

21

2 160

2 242

47 082

Листопад

31 497

21

1 500

2 154

45 234

Грудень

13 714

21

654

1 310

33 810

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Подібні статті по економіці

Сучасна просторова організація та перспективи розвитку господарства Кременецького району
Кременецький район - адміністративно-територіальна одиниця Тернопільської області України. Площа - 918 км². Районний центр - місто Кременець. Проблема збереження генетичних ресурсів рослинного і тваринного світу, пам‘яток істор ...

Місце України в глобалізаційних процесах
Глобалізація як історичне явище і феномен, а також як об'єктивна закономірність розвитку людства привертає все більшу увагу дослідників як у країнах Заходу, так і в країнах Сходу. В наш час формується нова галузь науки — глобалістика, яка ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.