Розділи економіки

Методичні підходи аналізу процесу управління збутовими запасами продукції підприємства

Для того, щоб запас забезпечував наявну потребу, необхідна реалізація процесу управління запасами. Під управлінням запасами розуміється діяльність, направлена на забезпечення необхідного рівня запасу [85, с. 76]. Ефективне управління запасами дозволяє підприємству задовольняти очікування споживачів, створюючи запаси кожного товару, які максимізують чистий прибуток [101, с. 15].

Управління збутовими запасами - це складний комплекс заходів, спрямований на забезпечення максимально високого рівня обслуговування покупців при мінімізації поточних витрат, пов’язаних із утримуванням запасів [23].

Основною метою управління збутовими запасами є формування й підтримка їх величини на такому рівні, який дозволяє забезпечити безперебійну торгівлю кожним товаром за умов мінімальних витрат [97].

У процесі управління збутовими запасами постійно вирішуються завдання [95]:

1. визначення цілей управління;

2. аналіз стану збутових запасів;

. оперативний облік і контроль стану збутових запасів;

. здійснення економічних і організаційно-технічних заходів щодо формування й регулювання збутових запасів;

. підтримки запасів на оптимальному рівні (в певній відповідності до обсягу та структури товарообігу).

Управління збутовими запасами також передбачає вивчення обсягів та причин створення наднормативних запасів, розробку політики реалізації наднормативних запасів [53, с. 155].

Процес управління запасами вимагає наявності певного алгоритму (схеми) аналізу управління запасами, який включає питання, що регулюються на різних рівнях організаційної структури управління. Аналіз управління збутовими запасами пов’язаний з процесом формування самого запасу та включає етапи (рис. 3.1):

1. визначення об’єму потреби в запасі;

2. визначення складу статей витрат, пов’язаних із створенням й підтриманням запасу;

3. розрахунок оптимального розміру замовлення, що поповнює запас;

4. узгодження умов поповнення запасу;

. розробка схеми аналізу системи управління збутовими запасами.

Рис 3.1. Схема формування запасу на основі процедури управління запасами

Для того щоб ефективно організувати та оптимізувати процес управління збутовими запасами необхідно дотримуватися ряду правил.

Критеріями цих правил є:

. ступінь взаємодії основних підрозділів підприємства в управлінні запасами;

2. функції управління - планування, організація, облік, контроль, ступень оперативного прийняття рішень.

Прийняття рішень стосовно управління збутовими запасами підприємства потребує обов’язкового узгодження дій між різними підрозділами підприємства. Наприклад, узгодження прогнозування попиту потребує взаємодії відділів маркетингу, збуту, постачання, виробництва при участі аналітиків підприємства.

Таким чином, основні правила аналізу процесу управління збутовими запасами в залежності від взаємодії головних підрозділів підприємства представлені у табл. 3.1.

Таблиця 3.1 Класифікація правил аналізу управління запасами залежно від взаємодії підрозділів підприємства

Тісна взаємодія підрозділів

Тісної взаємодії немає

1. Постійний контроль за рівнем попиту. 2. Узгодження оцінок прогнозу попиту. 3. Призначення додаткового постачальника. 4. Можливості оперативних змін умов постачання 5. Підключення особи, яка приймає рішення (експертне рішення). 6. Використання економіко-математичних моделей

1. Оперативні зміни рівня страхового запасу. 2. Необхідно вар’їрювати рівнем запасу, гарантійним та максимально бажаним запасом 3. Необхідно вар’їрувати інтервалом часу між замовленнями 4. Оперативні зміни розміру замовлення на поповнення запасу за результатами аналізу рівня споживання

За функціями управління правила аналізу управління збутовими запасами поділяються за класами, які пов’язані з процесами планування, організації, обліку, контролю. Кожен з цих процесів має свої особливості та певні питання (табл. 3.2).

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6

Подібні статті по економіці

Організація обліку праці та її оплати в тваринництві
Головною продуктивною силою суспільства є працююча людина. Ця тема неабияк актуальна у сучасному світі, адже кожен працівник насамперед зацікавлений у винагороді за виконану роботу, тому кожен працює для того щоб отримати заробітну пла ...

Особливості діяльності транснаціональних корпорацій в Україні
Найважливішим елементом розвитку світової економіки та міжнародних економічних відносин є транснаціональні корпорації (ТНК). В останні десятиріччя їм приділяється багато уваги. Сьогодні немає жодного значного процесу в світовій економіц ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.