Розділи економіки

Методичні підходи аналізу процесу управління збутовими запасами продукції підприємства

Таким чином, результати прогнозування в декількох місяцях демонструють відставання прогнозних значень від фактичних та мають низьку точність прогнозу. Але цей метод не потребує накопленої статистичної бази, є простим в підготовці та реалізації та не потребує ніяких витрат.

Графічна інтерпретація отриманих результатів прогнозу потреби збутового запасу представлено на рис. 3.3.

Рис. 3.3. Результати спрощеного прогнозу потреби в запасі на 2012 р.

Спрощений метод прогнозування дає не точні результати, які у більшості місяців або відстають, або перевищують реальні об’єми збуту підприємства.

Розрахуємо прогноз потреби в запасі методом прогнозування простої середньої величини споживання з обліком кількості робочих днів у місяці (табл. 3.7).

Таблиця 3.7 Визначення потреби товарного запасу позиції "Крупа пшенична ярова" на 2012 р. на основі методу прогнозування середньодобового споживання

Місяць

Відвантаження, т.

Кількість робочих днів

Середнє добове споживання

Прогноз середнього споживання в день, т.

Прогноз споживання в місяць, т.

Січень

17 244

16

1 078

-

-

Лютий

57 187

20

2 860

1 078

21 560

Березень

48 504

21

2 310

2 860

60 060

Квітень

58 647

21

2 793

2 310

48 510

Травень

45 477

20

2 274

2 793

55 860

Червень

23 833

22

1 084

2 274

50 028

Липень

21 730

20

1 087

1 084

21 680

Серпень

65 289

23

2 839

1 087

25 001

Вересень

46 663

22

2 122

2 839

62 458

Жовтень

45 344

21

2 160

2 122

44 562

Листопад

31 497

21

1 500

2 160

45 360

Грудень

13 714

21

654

1 500

31 500

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Подібні статті по економіці

Комерційні банки
Промайнуло чотири роки розбудови самостійної банківської системи. Безумовним досягненням є створення дворівневої банківської системи на чолі з Національним банком України, який дійсно став Центральним банком ...

Податкове стимулювання наукової та інноваційної діяльності
Визначальними чинниками сучасного економічного розвитку є інноваційні технологічні зміни, що зумовлені широкомасштабним освоєнням досягнень науки, забезпечують зростання продуктивності суспільного виробництва та підвищення добробуту населе ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.