Розділи економіки

Фінансовий аналіз діяльності підприємства

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості показує швидкість обертання дебіторської заборгованості підприємства за період, що аналізується, розширення або зниження комерційного кредиту, що надається підприємством. Спостерігається тенденція зменшення цього показника у 2011. в порівнянні з 2009 - 2010 р., але зростає період обороту за рік та за квартал поточного року.

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості показує швидкість обертання кредиторської заборгованості підприємства за період, що аналізується, розширення або зниження комерційного кредиту, що надається підприємству. Цей показник зменшується у 2011 р. в порівнянні з 2010 р. та складає 1,72, але збільшується період обороту заборгованості.

Коефіцієнт оборотності запасів складає 6,14 у 2009 р., у 2010 р. він помітно зростає до 7,93, а у 2011 р. - 7,77 і показує як часто обертаються запаси для забезпечення поточного обсягу продажу. Чим вищий коефіцієнт, тим швидше обертаються запаси. Кількість днів, необхідних на один оборот запасів, у 2009 р. за рік складає 59 днів, а за квартал поточного року - 15 днів; у 2010 р. та 2011 р. кількість днів однакова, тобто 46 днів та 12 днів відповідно. Спостерігається тенденція зменшення періоду обороту запасів, це свідчить про прискорення використання запасів, або ж про скорочення їх кількості, тобто більш налагоджену політику управління запасами у 2010 - 2011 рр. в порівнянні з 2009 р.

Коефіцієнт оборотності активів характеризує на скільки ефективно використовуються активи з точки зору обсягу реалізації, оскільки показує скільки гривень реалізації припадає на кожну гривню, вкладену в активи підприємства, Іншими словами - скільки разів за звітний період активи обернулися в процесі реалізації продукції. У 2010 р. коефіцієнт виріс порівняно з 2009 р. та зменшився у 2011 р. порівняно з 2010 р., але залишився приблизно на тому ж рівні.

Коефіцієнт оборотності власного капіталу розраховується як відношення чистої виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) до середньорічної величини власного капіталу підприємства і показує ефективність використання власного капіталу підприємства. У 2009 р. складає 5,77, у 2010 р. трохи зростає та складає 5,87, а у 2011 р. зменшується в порівнянні з 2009 - 2010 рр. та складає 4,13. Тобто ефективність використання власного капіталу у 2011 р. зменшується в порівнянні з 2010 та 2009 рр. Така ж сама тенденція спостерігається з ефективністю використання основного капіталу.

Коефіцієнт стійкості економічного зростання складає у 2009 р. 0,28 та поступово зменшується у 2010 та 2011 рр. - 0,22 та 0,15 відповідно. Він характеризує стабільність одержання прибутку, який залишається на підприємстві для його розвитку і створення резерву.

Оцінка рентабельності дозволяє охарактеризувати економічну ефективність фінансово-господарської діяльності підприємства.

Основні показники рентабельності підприємства подані у табл. 2.9.

Таблиця 2.9 Характеристика рентабельності підприємства

Показники

Алгоритм розрахунку

Роки

2009

2010

2011

1.

Обсяг чистого прибутку, т. грн.

Прибуток від звичайної діяльності + Надзвичайні доходи - Надзвичайні витрати - Податки з надзвичайного прибутку

10642,3

9857,4

13757,1

2.

Рентабельність продукції, %

Чистий прибуток / Собівартість реалізованої продукції * 100%

8,36

5,49

7,4

3.

Рентабельність активів, %

Чистий прибуток / Середньорічний результат балансу * 100 %

9,31

7,09

8,24

4.

Рентабельність власного капіталу, %

Чистий прибуток / Середньорічний власний капітал

33,19

24,28

21,16

5.

Рентабельність основного капіталу, %

Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування / Баланс * 100 %

13,13

11,36

11,96

6.

Операційна рентабельність реалізованої продукції, %

Операційний прибуток / Середньорічний чистий дохід * 100 %

12,4

9,62

11,19

7.

Чиста рентабельність реалізованої продукції, %

Чистий прибуток / Середньорічний чистий дохід * 100 %

5,76

4,14

5,24

8.

Валова рентабельність продажу, %

Валовий прибуток / Середньорічний чистий дохід * 100 %

31,18

24,7

29,37

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6

Подібні статті по економіці

Статистика груп населення за заняттями та джерелами засобів існування в Україні
Демографія - наука, що вивчає склад і рух людності (населення) та закономірності його розвитку. Відтворення населення є одним з головних процесів відтворення суспільства й являє собою неперервне відновлення генерацій людей у результат ...

Обґрунтувaння тa розробкa виробничої прогрaми виробництвa зaморожених нaпівфaбрикaтів нa приклaді підприємствa «П&В» тa оцінкa його ефективності
нaпівфaбрикaт ринок фонд Ми живемо в шaленому ритмі життя, кожного дня кудись поспішaємо, квaпимося, біжимо. Чaсу нa повноцінне хaрчувaння немaє і порятунком для бaгaтьох є зaморожені нaпівфaбрикaти, які можнa швидко приготувaти, не вит ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.