Розділи економіки

Фінансовий аналіз діяльності підприємства

Коефіцієнт швидкої ліквідності, який за даними аналізу постійно зростає, відображає платіжні можливості підприємства щодо сплати поточних зобов’язань за умови своєчасного проведення розрахунків з дебіторами.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності дає змогу визначити, яку частину короткострокової заборгованості підприємство може негайно погасити.

Таким чином, підприємство можна назвати ліквідним й платоспроможним, здатним своєчасно сплачувати по своїм зобов’язанням.

Оцінка фінансової стійкості підприємства дає можливість визначити фінансовий запас міцності підприємства, тобто стабільність його діяльності з позиції довгострокової перспективи. Вона передбачає спроможність своєчасного і повного виконання зобов’язань підприємства за розрахунками з бюджетом, споживачами, постачальниками, підрядниками, кредиторами, тобто можливість підприємства здійснювати всі потрібні грошові виплати і розрахунки.

Основні показники фінансової стійкості підприємства представлено у табл. 2.7.

Одним з найважливіших показників, що характеризують фінансову стійкість підприємства, є показник питомої ваги загальної суми власного капіталу в підсумку усіх коштів, авансованих підприємству, тобто відношення загальної суми власного капіталу до підсумку балансу підприємства - коефіцієнт автономії. По ньому дивляться, наскільки підприємство незалежно від позикового капіталу. У нашому випадку коефіцієнт фінансової автономії постійно зростає та складає у 2009 р. - 0,2985, у 2010 р. - 0,2976, у 2011 р. - 0,5018, що свідчить про те, що весь позиковий капітал може бути компенсований власністю підприємства.

Таблиця 2.7 Характеристика фінансової стійкості підприємства

Показники

Алгоритм розрахунку

Роки

2009

2010

2011

1.

Коефіцієнт фінансової автономії

Власний капітал / Баланс

0,2985

0,2976

0,5018

2.

Коефіцієнт залучення власних коштів (коефіцієнт фінансової залежності)

Баланс / Власний капітал

3,3495

3,346

1,993

3.

Коефіцієнт маневреності власного капіталу

(Власний капітал - Необоротні активи) / Баланс

-0,01

0,20

0,28

4.

Коефіцієнт покриття довгострокових вкладень

Довгострокові зобов’язання / Необоротні активи

0,45

1,36

0,42

5.

Коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів

Довгострокові зобов’язання / (Довгострокові зобов’язання + Власний капітал)

0,311

0,521

0,232

6.

Коефіцієнт фінансової незалежності капіталізованих джерел

Власний капітал / (Довгострокові зобов’язання + Власний капітал)

0,69

0,48

0,77

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6

Подібні статті по економіці

Проблема легалізації доходів на ринку капіталу
Сучасний розвиток української економіки неможливий без її послідовної інтеграції до міжнародних фінансових відносин. Тому сьогодні здійснюються активні кроки, спрямовані на приведення різних сфер народного господарства у відповідність ...

Статистичне вивчення товарних ринків в регіоні
В умовах розвиненої ринкової економіки інформація про стан товарних ринків є важливим фактором, що визначає ефективність управлінських рішень. При цьому мова йде не тільки про фірми, для яких така інформація грає важливу роль при вибор ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.