Розділи економіки

Фінансовий аналіз діяльності підприємства

Таким чином, обсяг чистого прибутку у 2010 р. зменшився на 7,4 %, але у 2011 р. в порівнянні з 2010 р. приріст складає 39,56 %.

Рентабельність продукції характеризує ефективність витрат на її виробництво і показує частину прибутку на 1 гривню витрат, і складає у 2009 р. 8,36 %, у 2010 р. зменшується до 5,49 %, але у 2011 р. знову зростає до рівня 7,4 %.

Рентабельність активів характеризує ефективність використання активів підприємства. Таким чином ефективність використання активів у 2011 р. збільшується в порівнянні з 2010 р., але менша ніж у 2009 р.

Рентабельність власного капіталу характеризує ефективність вкладення коштів до даного підприємства. Цей показник поступово зменшується, що є не дуже хорошим явищем, але кошти досі залишаються рентабельними.

Аналізуючи рентабельність основного капіталу, можна зробити висновок, що його використання є ефективним.

Операційна рентабельність реалізованої продукції показує скільки прибутку від операційної діяльності припадає на одиницю виручки і складає у 2009 р. 12,4 %, у 2010 р. зменшується до 9,62 %, але у 2011 р. знову зростає до рівня 11,19 %.

Валова рентабельність продажу показує скільки припадає валового прибутку на одиницю доходу і складає у 2009 р. 31,18 %, у 2010 р. зменшується до 24,7 %, але у 2011 р. знову зростає до рівня 29,37 %.

Таким чином, проаналізувавши показники рентабельності можна зробити висновок, що ТОВ "Терра" є рентабельним підприємством і має ефективну фінансову та господарську діяльність.

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6 

Подібні статті по економіці

Оцінка та аналіз діяльності ПАТ Полтавакондитер
Передкваліфікаційна практика є завершальною ланкою практичної підготовки, яка проводиться перед захистом бакалаврських робіт. Під час цієї практики поглиблюються та закріплюються теоретичні знання з професійно орієнтованих дисциплін на ...

Зародження класичної буржуазної політекономії у Франції. Економічні погляди П. Буагільбера.Подальша вульгаризація буржуазної політекономії
Наука, яка закладає основи фаху будь-якого комерсанта-бізнесмена, приватного підприємця, бухгалтера-економіста і фінансиста, банківського працівника та ревізора-податківця, аудитора, спеціаліста страхової справи, менеджера та митника ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.