Розділи економіки

Динаміка показників продуктивності і оплати праці

Аналізуючи дану таблицю можна зробити висновок, що продуктивність праці в 2008 році в порівнянні з 2006 роком зросла майже на 15% . А отже, ефективність виробництва сільськогосподарської продукції з кожним роком зростає. Ознакою підвищення продуктивності праці в господарстві відносно мала кількість працівників які змушені більше працювати і ефективніше використовувати свій робочий час, також застосування у виробництві нової високопродуктивної техніки.

Оберненим показником до продуктивності праці є трудомісткість сільськогосподарської продукції, що виражається затратами праці на виробництво одиниці продукції.

Дані щодо трудомісткості можна дослідити в таблиці 2.7

Таблиця 2.7.

Трудомісткість сільськогосподарської продукції в ТОВ АПК “Розкішна”, Голованіського району, Кіровоградської області

Показник

2006р.

2007р.

2008р.

2008р. у % до 2006р.

Зернові (без кук.):

урожайність ц.

40,8

18,9

44,2

108,3

затрати на 1ц. люд. - год.

0,98

0,76

1,10

112,2

Кук. на з.

урожайність ц.

78,7

23,6

35

44,4

затрати на 1ц. люд. - год.

1,51

1,09

1,08

71,5

Соняшник

урожайність ц.

28

24,8

23,3

83.2

затрати на 1ц. люд. - год.

0,93

1,06

1,04

11,8

Молоко

надій на корову, кг.

10,25

11,73

17,9

174,6

затрати праці на 1 гол. люд.-год.

30,8

20,1

16,0

51,9

ВРХ

приріст живої маси на 1 гол. ц.

0,70

0,50

0,96

137,1

затрати праці на 1 гол. люд. - год.

151,5

130,2

140

92,4

Свині

приріст живої маси на 1 гол. ц.

0,30

0,61

0,52

173,3

затрати праці на 1 гол. люд. - год.

65,04

95

90

138,3

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5

Подібні статті по економіці

Місце малих підприємств в системі ринкових відносин
Одним з найважливіших завдань України на шляху подальшого розвитку ринкових відносин є посилення ролі малого підприємництва. Адже малі підприємницькі структури створюють не тільки економічну, а й соціально-політичну основу для становлення та розвитку ...

Обґрунтування виробництва і оцінка ефективності діяльності ТОВ Севмолокозавод за основними критеріями
В умовaх ринкових відносин головною лaнкою всієї економіки виступaє підприємство, оскільки сaме нa цьому рівні створюються необхідні для суспільствa життєві блaгa. Стійке фінaнсове положення промислового підприємствa, діючого в умов ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.