Розділи економіки

Динаміка показників продуктивності і оплати праці

При аналізі даної таблиці необхідно звернути увагу на такий показник, як коефіцієнт співвідношення індексів продуктивності і оплати. Необхідною умовою зниження собівартості продукції за рахунок скорочення оплати праці в розрахунку на одиницю продукції є також випереджаючі темпи росту продуктивності праці відносно темпів збільшення її оплати. Коефіцієнт співвідношення між збільшенням продуктивності праці і її оплатою (Кс ) визначається за формулою:

Кс = Iпп / Iоп , (2.1)

де Iпп - індекс продуктивності праці, а Iоп - індекс оплати праці.

Якщо Кс>1, то створюються умови для зниження собівартості і підвищення прибутку. Якщо Кс>1, то створюються умови для підвищення собівартості і зменшення прибутку. Отже, можна зробити висновок, що в ТОВ АПК “Розкішна” за останні роки створилися умови для зниження собівартості і підвищення рівня прибутковості підприємства.

Також рівень продуктивності та оплати праці представлено в таблиці 2.9.

Таблиця 2.9.

Рівень продуктивності праці та її оплати в ТОВ АПК “Розкішна”, Голованіського району, Кіровоградської області

Вид продукції

Вироблено продукції на 1 люд. - год., ц

Оплата праці 1 люд. - год., грн.

2006р.

2007р.

2008р.

2006р.

2007р.

2008р.

Зернові в середньому

0,89

0,90

0,89

3,65

5,17

4,36

В т. ч.: озимі

0,96

0,90

1,02

4,33

6,75

4,60

Кукурудза

0,65

0,82

0,85

2,69

5,12

5,13

Соняшник

0,63

0,63

0,65

7,48

6,47

10,01

Молоко

0,032

0,033

0,05

1,68

1,71

1,26

Приріст:

ВРХ

0,006

0,005

0,06

1,93

2,16

1,64

Свиней

0,015

0,015

0,05

6,85

10,2

2,12

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5

Подібні статті по економіці

Конкурентоспроможність торгівельного підприємства
Одна з найважливіших задач розвитку підприємства і країни в цілому, нерозривно пов`язана з ефективністю виробництва, забезпечення випуску необхідної кількості сучасних виробів та покращення якості, досягнення конкурентоспроможності пр ...

Затрати виробництва, ціна і прибуток
Будь яке підприємство або фірма намагається отримати якомога більший дохід від своєї діяльності, а отже прагне не тільки продати свій товар за максимально високою ціною, а скоротити свої витрати на виробництво й реалізацію продукції. Тому однією з ва ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.