Розділи економіки

Динаміка показників продуктивності і оплати праці

Для вимірювання динаміки продуктивності праці в сільському господарстві користуються системою показників, в основу якої покладено відношення обсягу виробництва продукції до чисельності промислово - виробничого персоналу.

Це зумовлено особливостями даної галузі і насамперед, незбігом робочого періоду з періодом виробництва. У багатьох галузях аграрних підприємств продукцію одержують лише раз на рік, а працю витрачають цілорічно. Тому, застосовуючи систему показників продуктивності праці, можна, не очікуючи кінцевих результатів, враховувати проміжки, що характеризують затрати живої праці на окремих операціях, за окремі проміжки часу, завантаженість працівників тощо.

Отже, застосування системи показників досить важливе значення в дослідженні рівня продуктивності праці в підприємстві тому, що дає можливість сформувати більш повну картину ефективності роботи підприємства.

Динаміку показників продуктивності праці ТОВ АПК “Розкішна” наведено в таблиці 2.6.

Таблиця 2.6

Показники продуктивності праці в ТОВ АПК “Розкішна”, Голованіського району, Кіровоградської області.

Показники

2006р.

2007р.

2008р.

Відхилення 2008р. від 2006р.

+/-

%

Валова продукція в спів ставних цінах. тис. грн.

36357,1

20438,7

41205,5

4848,4

113.3

В т. ч. в рослинництві

33425,9

19528

40896

7470,2

122,3

тваринництві

2931,93

910,92

809,5

-2122

27,6

Середньорічна чисельність працівників чол.

402

334

404

2

100,4

В т. ч. в рослинництві

388

310

358

-30

92,26

тваринництві

14

24

46

32

328,5

Відпрацьовано тис. люд. - год., всього

719

360

774,2

55,2

107,6

В т. ч. в рослинництві

668

310

608,6

60

91

тваринництві

51

50

165,6

114,6

324,7

Вироблено валової продукції на одного середньорічного робітника тис. грн.

90,4

61,19

103,23

12,83

114,19

В т. ч. в рослинництві

86,14

62,99

114,23

28,09

132,6

тваринництві

209,42

37,95

17,59

-191,8

8,4

Вироблено валової продукції на 1 люд. - год. тис. грн.

50,56

58,23

61,15

10,59

120,9

В т. ч. в рослинництві

50

62,99

67,19

17,9

134,3

тваринництві

57,48

18,2

48,8

-8,68

84,8

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5

Подібні статті по економіці

Проблема дискримінації на ринку праці України та шляхи її подолання
Актуальність обраної теми доводиться тим, що й зараз ми живемо у середовищі, де дискримінація є поширеною. Ми не тільки маємо уяву про дискримінацію у трудовій сфері, але деякі знайомі кожного з нас стикався з цією проблемою, це я можу ...

Розвиток і вдосконалення льотної промисловості України
Подальший розвиток і вдосконалення льотної промисловості України тісно пов'язаний з розвитком систем електропостачання, за допомогою яких забезпечуються нормальна життєдіяльність людей, які користуються послугами льотного транспорту і ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2020 рік.