Розділи економіки

Динаміка показників продуктивності і оплати праці

Розглядаючи дану таблицю можна відмітити чітко виражений напрямок спеціалізації підприємства - галузь рослинництва, яка характеризується досить низькими затратами праці на виробництво 1 ц. продукції на відміну від тваринництва. Зокрема виробництво продукції в господарстві за останні роки характеризується незначним підвищенням трудомісткості продукції, що є негативною рисою подальшого економічного розвитку підприємства. Але також потрібно відмітити, в 2008 році в порівнянні з 2006 роком трудомісткість виробництва деяких культур навпаки зменшилась, кукурудзи - на 28,5%, сояшнику - на 11,8%.

Одним з важливих факторів підвищення рівня продуктивності праці є рівень оплати праці, який є необхідною умовою для мотивації працівників ефективніше працювати. Роль заробітної плати в підвищені рівня продуктивності праці є досить вагомою тому, що вона забезпечує необхідне відтворення робочої сили, стимулює високі результати праці, забезпечує перерозподіл робочої сили з урахуванням потреб ринку та його кон’юнктури, забезпечує об’єктивність та соціальну справедливість: однакову оплату за однакову працю.

Розмір заробітної плати залежить від складності та умов виконуваної роботи, професійно - ділових якостей працівника, результатів його праці та результатів господарської діяльності підприємства.

Удосконалення структури заробітної повинно бути спрямоване на збільшення частки основної заробітної плати (оплати за тарифними ставками, відрядними розцінками та посадовими окладами ) на основі посилення зацікавленості кожного працівника у підвищенні результативності праці.

Правильна організація оплати праці може бути забезпечена на основі застосування тарифної системи, науково обґрунтованих норм праці, а також певних форм і систем заробітної плати.

Аналіз рівня продуктивності і оплати праці проведемо в таблиці 2.8.

Таблиця 2.8

Рівень оплати і продуктивності праці при виробництві сільськогосподарської продукції в ТОВ АПК “Розкішна” Голованіського району, Кіровоградської області.

Показник

2006р.

2007р.

2008р.

Відхилення 2008р. до 2006р. %

Витрати на оплату праці всього тис. грн

2881,0

2174,2

4075,7

141,4

В т. ч. в рослинництві

2753,8

2008,7

4003,6

145,3

тваринництві

127,2

165,7

72,1

56,6

Середньорічна чисельність працівників чол.

402

334

404

100,4

В т. ч. в рослинництві

388

310

358

92,26

тваринництві

14

24

46

328,5

Валова продукція в спів ставних цінах. тис. грн.

36357,1

20438,7

41205,5

113.3

В т. ч. в рослинництві

33425,9

19528

40896

122,3

тваринництві

2931,93

910,92

809,5

27,6

Середньомісячна заробітна плата, грн.

597,22

543,21

840,7

140,7

В т. ч. в рослинництві

591,45

539,97

728,45

123,16

тваринництві

757,14

574,65

530,61

70

Коефіцієнт співвідношення індексів продуктивності і оплати праці

1,00

1,14

1,13

113

В т. ч. в рослинництві

1,03

1,11

1,11

107,7

тваринництві

1,4

1,8

2,0

142,8

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5

Подібні статті по економіці

Роль держави у забезпеченні зайнятості та регулювання відтворення робочої сили
Сьогодні питання ринку праці є однією з найактуальніших тем для дослідження. Це зумовлено тим, що в сучасних умовах розвитку економіки особливої актуальності набувають проблеми ефективної зайнятості населення, створення ринку робочої ...

Роль зайнятості у забезпеченні економічного зростання
Забезпечення життєдіяльності суспільства і розвитку особистості як функції зайнятості здійснюється на ринку праці через фази відтворення трудових ресурсів: формування, розподіл, перерозподіл та використання. У свою чергу, тільки через ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.