Розділи економіки

Аналіз правового регулювання ринку зайнятості України

Державний фонд сприяння зайнятості населення, який діяв до 01.01.2001 р., було підпорядковано Державному центру зайнятості. Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття є незалежною самостійною структурою. Така підпорядкованість має як позитивні, так і негативні аспекти в державному регулювання ринку праці й соціального забезпечення безробітних.

До позитивних аспектів відносяться:

неможливість використання коштів Фонду будь-яким органом не за цільовим призначенням;

більш дієвий механізм збору страхових внесків до Фонду;

високий рівень обмеженості можливих зловживань у корисних цілях коштами Фонду.

До негативних аспектів відносяться значна обмеженість оперативного коригування перерозподілу коштів між статтями в разі виробничої потреби в цьому.[13]

Окремі питання державного регулювання зайнятості населення регулюються наказами Міністерства праці та соціальної політики України. До них відносяться такі, як: "Порядок надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової, її виплати для організації безробітними підприємницької діяльності", "Порядок надання матеріальної допомоги безробітному та непрацездатним особам, які перебувають на його утриманні", "Допомоги на поховання у разі смерті безробітного або особи, яка перебувала на його утриманні".

Отже, на правовій основі Закону України "Про зайнятість населення" сформована централізована державна система регулювання зайнятості з розгалуженою в країні державною службою зайнятості. Для забезпечення гарантій зайнятості й соціального захисту всіх верств населення незалежно від сфери діяльності і форми власності суб’єктів підприємництва створені передумови для формування матеріальної бази у вигляді Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Однак, регулювання трудових відносин в Україні потребує подальшого вдосконалення, що пов’язано як з недосконалістю законодавства в соціально-трудовій сфері і, зокрема, скоординованості його змісту з господарським, бюджетним, міграційним, податковим законодавством, так і з різким погіршенням ситуації у сфері зайнятості населення, що негативно позначається на трудових доходах громадян, породжує бідність серед працюючих, спричиняє масове безробіття та руйнування трудового потенціалу, втрату конкурентоспроможності національної економіки.

Перейти на страницу: 1 2 3 4 

Подібні статті по економіці

Особливості процесу первісного нагромадження капіталу та економічні ідеї меркантилізму (XVI-XVII ст.)
XVII-XVIII століття займають особливе місце в історії Нового часу. Це був повний протиріч, боротьби і нових теорій перехідний період, який завершив історію європейського феодалізму і поклав початок періоду перемоги і затвердження капіт ...

Оцінка економічної безпеки підприємства ВАТ Південьзахідшляхбуд
Прогрес у розвитку інформаційних технологій стимулював розвиток всіх сфер бізнес-відносин, де підприємницька діяльність все більше почала розвиватися в бік конкурентоспроможних взаємин. Це, у свою чергу, призвело до необхідності перег ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.