Розділи економіки

Аналіз правового регулювання ринку зайнятості України

Правове забезпечення є однією з основних умов забезпечення державного регулювання зайнятості. Спираючи на світовий досвід, у нашому суспільстві були вироблені і закріплені в законодавчих актах, насамперед у Конституції України і Законі України "Про зайнятість населення", основні принципи державної політики зайнятості населення:

забезпечення рівних можливостей усім громадянам в реалізації права на вільний вибір виду діяльності відповідно до здібностей та професійної підготовки;

сприяння забезпеченню ефективної зайнятості, запобіганню безробіття, створенню нових робочих місць та умов для розвитку підприємництва;

координації діяльності у сфері зайнятості з іншими напрямами соціально-економічної політики на основі державної та регіональних програм зайнятості;

співробітництва професійних спілок, асоціацій підприємців, власників підприємств, установ, організацій або уповноважених ними органів у взаємодії з органами державного управління в розробці, реалізації та контролі за виконанням заходів щодо забезпечення зайнятості населення;

міжнародного співробітництва у вирішенні проблем зайнятості населення, включаючи працю громадян України за кордоном та іноземних громадян в Україні.[1]

Примушування до праці в будь-якій формі не допускається, крім випадків, передбачених законодавством України. А добровільна незайнятість громадян не є підставою для притягнення їх до адміністративної або іншої відповідальності. Сфера праці стає одним з рівноправних видів суспільно-корисної діяльності поряд з навчанням, вихованням дітей, заняттям у домашньому господарстві, суспільною, релігійною й іншою діяльністю.

Держава створює умови для здійснення громадянами права на працю, гарантує добровільність праці, вибір або зміну професії та виду діяльності; захист від необгрунтованої відмови у прийнятті на роботу і незаконного звільнення, а також сприяння у збереженні роботи;безплатне сприяння у підборі підходящої роботи і працевлаштуванні; компенсацію матеріальних витрат у зв'язку з направленням на роботу в іншу місцевість;виплату вихідної допомоги працівникам, які втратили постійну роботу; виплату безробітним в установленому порядку матеріальної допомоги по безробіттю, матеріальної допомоги членам сім'ї, які перебувають на їх утриманні; включення періоду перепідготовки та навчання нових професій, участі в оплачуваних громадських роботах, одержання допомоги по безробіттю до стажу роботи, а також до безперервного трудового стажу; надання роботи за фахом на період не менше трьох років молодим спеціалістам - випускникам державних навчальних закладів держави, раніше заявлених підприємствами, установами, організаціями;реалізує програми професійно-технічного навчання, підготовки і перепідготовки кадрів відповідно до суспільних потреб.

Кожний має право на належні і безпечні умови праці, на заробітну плату не нижче тієї, котра визначена законом.

Крім того Законом України "Про зайнятість населення" передбачені додаткові гарантії щодо працевлаштування працездатним громадянам, які потребують соціального захисту, зокрема:

а) жінкам, які мають дітей віком до 6 років;

б) одиноким матерям з дітьми до 14 років або дітей-інвалідів;

в) молоді, яка закінчила або припинила навчання у середніх загальноосвітніх школах, професійно-технічних або вищих навчальних закладах, звільнилася зі строкової військової або альтернативної служби і якій надається перше робоче місце, дітям (сиротам), які залишилися без піклування батьків, а також особам, яким виповнилося 15 років і які за згодою одного із батьків або особи, яка їх замінює, можуть, як виняток, прийматися на роботу;

г) особам перед пенсійного віку;

д) особам звільненим після відбуття покарання.

е) інвалідам, які не досягли пенсійного віку

Для їх працевлаштування місцеві органи адміністрації бронюють на підприємствах всіх форм власності з чисельністю понад 20 осіб близько 5% робочих місць за робітничими професіями, в тому числі з гнучкими формами зайнятості.

У разі відмови у працевлаштуванні на роботу їх у цих межах державна служба зайнятості стягує штраф за кожну таку відмову у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян(чотирьох мінімальних заробітних плат).

Роботодавці мають право на використання праці іноземців та осіб без громадянства на умовах трудового договору за наявності виданого роботодавцю державною службою зайнятості дозволу на використання їх праці. У разі використання роботодавцем праці іноземців або осіб без громадянства на умовах трудового договору без такого дозволу державна служба зайнятості стягує з роботодавця штраф за кожну таку особу у двадцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати.

Одержані кошти спрямовуються до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття і можуть використовуватися для фінансування витрат підприємств, установ та організацій, які створюють робочі місця для цих категорій населення понад встановлену квоту.[1]

Перейти на страницу: 1 2 3 4

Подібні статті по економіці

Рентабельність сільськогосподарського виробництва і шляхи її підвищення (на прикладі ТОВ Сухоліське с. Сухоліси Київської області)
Сільське господарство є однієї з найважливіших галузей народного господарства. Воно виробляє продукти харчування для населення, сировину для переробної промисловості, забезпечує суспільство. Тому, актуальною проблемою в даний час є проблема подальшог ...

Підвищення продуктивності праці персоналу на прикладі ТзОВ Хлібодар
Необхідність прийняття господарського рішення зумовлена існуванням проблем - складних теоретичних питань чи практичних ситуацій, що характеризуються розривом між тим, що є та що повинно бути. Поняття «технологія прийняття рішень» вимаг ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.