Розділи економіки

Обгрунтування основних показників виробничо-економічної діяльності підприємств

Одним з основних елементів ринкового господарства є підприємство. Під підприємством розуміється економічний суб'єкт, що займається виробничою діяльністю і має господарську самостійність. Підприємство об'єднує ресурси для виробництва економічних благ із метою збільшення прибутку. Подивившись на історію розвитку підприємства, бачимо, що її коріння сягають сивої давнини, коли разом з розвитком перших мануфактур відбувався перехід від натурального господарства до товарно-грошових відносин. З того часу підприємство сильно змінило свою зовнішність, ускладнилася його організаційна структура, але суть і мета залишалася незмінною - одержання прибутку.

Розвиток ринкової економіки пропонує становлення й розвиток підприємств різних організаційно-правових форм, заснованих на різних видах приватної власності, поява нових власників, - як окремих громадян, так і трудових колективів підприємств.

У умовах ринку підприємство постійно повинне наближатися до найкращого (оптимальному) стану своєї економіки. При цьому підприємство шукає відповіді на такі питання: яке найкраще співвідношення між прибутками і витратами; знайти нову сферу додатка капіталу (удосконалювати продукцію, випускати нову); пошук ефективних засобів доведення продукції до споживача (функція маркетингу).

З економічної точки зору, підприємство самостійно здійснює індивідуальне відтворення, тобто організовує виробництво, для чого наймає робочу силу, купує сировину і матеріали, напівфабрикати в інших підприємств, платить за це готівкою або бере в кредит, користуючись безготівковим обігом, свої товари продає чи тимчасово складає. Підприємництво чітко орієнтовано на одержання прибутку, чим в умовах розвинутої конкуренції досягається й задоволення суспільних потреб. Це найважливіша передумова й причина зацікавленості підприємства в результатах фінансово-господарської діяльності. Реалізація такого принципу на ділі залежить не тільки від наданої підприємством самостійності й необхідності фінансувати свої витрати без державної підтримки, але й від тієї частки прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства після сплати податків. Також необхідно створити таке економічне середовище, в умовах якої вигідно робити товари, діставати прибуток, знижувати витрати.

Щоб підприємство змогло вижити в сучасних умовах, управлінському персоналу необхідно, насамперед, уміти реально оцінити фінансовий стан підприємства, як свого, так й існуючих конкурентів.

Основні вихідні дані до розрахункової роботи

Назва показника

Одиниці виміру

Величина показника

1. 1.1. 1.2.

Первинна вартість пасивної частини виробничих фондів, всього Будівля офісу Будівля цеху

грн. грн. грн.

936700 109800 826900

2.

Характеристика будівлі офісу: одноповерхова, стіни з полегшеною цегляною кладкою

-

-

3.

Характеристика будівлі цеху: одноповерхова, з панелей, площа підлоги 500 кв. м.

-

-

4.

Вартість одиниці обладнання виду А

грн./од.

19120

5.

Вартість одиниці обладнання виду Б

грн./од.

57540

6.

Вартість одиниці обладнання виду В

грн./од.

120180

7.

Нормативні затрати машинного часу на виготовлення одиниці продукції: - на обладнання виду А - на обладнання виду Б - на обладнання виду В

маш.-год./шт. маш.-год./шт. маш.-год./шт.

21 16 14

8.

Норма амортизаційних відрахувань на обладнання всіх видів

%

15

9.

Вартість виробничого та господарського інструменту та інвентарю

грн.

13200

10.

Коефіцієнт змінності роботи обладнання

-

0,98

11.

Коефіцієнт технічної готовності

-

0,83

12.

Виробнича норма витрати основних матеріалів

м3/шт.

20

13.

Ціна основних матеріалів

грн./м3

17,4

14.

Норма підготовчих запасів основних матеріалів

дні

1,7

15.

Норматив оборотних запасів на придбання додаткових матеріалів у % до нормативу оборотних засобів на придбання основних матеріалів

%

22

16.

Періодичність завезення матеріалів на підприємство

раз в місяць

2

17.

Гарантований обсяг продажу продукції підприємства за даними маркетингового дослідження

шт.

1680

18.

Вартість ліцензії на право здійснення підприємницької діяльності (термін дії - 3 роки)

грн.

4310

19.

Вартісна оцінка "ноу-хау", яка вноситься до статутного фонду одним із засновників підприємства

грн.

16040

20.

Коефіцієнт збільшення діючих норм амортизаційних відрахувань при застосуванні прискореної амортизації

-

1,5

21.

Вартість МШП в % від нормативу виробничих запасів, необхідних для виконання виробничої програми

-

19

22.

Організаційно-правова форма підприємства ТОВ - всі працівники є найманими

-

-

23.

Норма амортизаційних відрахувань по пасивній частині: - будівлі офісу - будівлі цеху

% %

2,5 3,0

24.

Норма обслуговування обладнання технічним персоналом

од./люд.

6

 

  Подібні статті по економіці

  Системи інвестицій поняття, структура, принципи функціонування
  Процес розвитку ринкових відносин зумовлює необхідність подальшого дослідження організаційно-економічних умов здійснення інвестиційної діяльності, формування і використання інвестиційного потенціалу та удосконалення методів забезпеченн ...

  Розрахунок техніко-економічних показників стержневого відділення ливарного цеху сталевого лиття масою від 700 до 14000 кг
  Значення ливарного виробництва в промисловості надзвичайно велике: майже всі машини та прилади мають литі деталі. Немає такої галузі машинобудування, приладобудування, будівництва, де не застосовували б виливки. Лиття є одним з най ...

  Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2024 рік.