Розділи економіки

Аналіз фінансового стану підприємства

Висновки

Таким чином, за результатами розрахунків у даній курсовій роботі, можна зробити висновки, що підприємство СП «Вагоноремонтний завод» КП «Київський метрополітен» вносить значний вклад в розвиток такого, перш за все зручного, екологічно чистого та сучасного виду транспорту як метрополітен.

Цей вклад полягає в тому, що саме від технічного стану рухомого складу, обладнання, устаткування та іншого майна КП “Київський метрополітен” залежить комфортність, швидкість та зручність пересування людей, що є основною метою всієї транспортної системи України.

СП «Вагоноремонтний завод» КП“Київський метрополітен” щороку збільшує об’єми виконуваних робіт. Так у порівнянні з 2009 роком в 2008 році на 30022,8 тис. грн.

З аналізу господарської діяльності видно, що підприємство збиткове, хоч позитивним є те,що за останній звітний рік збитки значно зменшились.

Щоб вижити в умовах ринкової економіки економічної кризи, необхідно покращити загальний стан фінансово-господарської діяльності. Для цього необхідно:

· не тільки нарощувати основні засоби у кількісному направлені, а й ефективно використовувати вже діючі на підприємстві основні засоби; збільшувати засоби праці підприємства та відновлювати їх ;

· збільшувати обсяги надання послуг, покращувати її якість, що є одним з напрямів підвищення загальної суми прибутку підприємства;

· економно витрачати матеріали на поточний ремонт обладнання, будівель та споруд;

· контролювати стан забепеченості власними джерелами формування господарських засобів підприємства;

· підвищувати фінансовий стан підприємства , який залежить від того, наскільки швидко кошти, вкладені в активи, перетворюються на реальні гроші.

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 

Подібні статті по економіці

Регіональний розвиток і розміщення залізничного транспорту України
За своїми природними географічними умовами Україна належить до держав, які мають всі необхідні дані для торгових контактів із зарубіжними країнами через залізничний транспорт. Сама доля подарувала нашій країні вигідне географічне полож ...

Перспективи розвитку місцевого самоврядування
місцевий самоврядування реформа регіон Взаємовідносини центру та регіонів завжди є доленосними для розвитку держави в цілому. Вони не тільки визначають державний устрій, а й справляють вирішальний вплив на добробут народу. Відсутність у ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.