Розділи економіки

Аналіз фінансового стану підприємства

Вивільнення коштів вигідне, оскільки збільшення числа обороту коштів приводить до зростання рентабельності, бо з кожної грн. оборотних коштів отримується більша кількість гривень чистого доходу від реалізаціїі більше прибутку. Додаткове залучення оборотних коштів у господарський оборот невигідне, знижує рентабельність та ефективність діяльності. Результати аналізу зведено в таблиці 2.12.

Таблиця 2.12. - Аналіз оборотності обігових коштів підприємства «Вагоноремонтний завод» за 2008 - 2009рр.

№ п/п

Показник

Минулий рік

Звітний рік

Відхилення (+,-)

1

Чистий дохід від реалізації робіт, тис. грн.

3753,0

5145,0

+1392

2

Середньорічна вартість обігових коштів, тис. грн. в т. ч.: запасів дебіторської заборгованості

288,0 52,3

308,0 134,6

+20,0 +82,3

3

Одноденна реалізація, тис. грн. (р.1/360 днів)

10,4

14,3

+3,9

4

Коефіцієнт оборотності обігових коштів, разів

3,8

5,2

+1,4

5

Тривалість одного обороту оборотних коштів, днів

69,2

94,7

+25,5

6

Додатково залучено (вивільнено) оборотних коштів

Х

45

+45

7

Коефіцієнт оборотності запасів, разів

12,5

7

-5,5

8

Тривалість одного обороту запасів, днів

51,4

28,8

-22,6

9

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості, днів

22,8

39,5

+10,7

10

Середній термін погашення дебіторської заборгованості, днів

12,5

9,1

-3,4

11

Тривалість операційного циклу, днів

41,3

48,6

+7,3

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5

Подібні статті по економіці

Населення та трудові ресурси України
Чисельність населення і його структура визначає розмір і склад трудових ресурсів. Трудові ресурси - частина населення країни, яка має відповідний фізичний розвиток, знання і практичний досвід роботи, які потенційно можуть бути використ ...

Проблеми управління прибутковістю та рентабельністю дільничої станції Микитівка
Сучасний розвиток економіки України супроводжується ускладненням економічних процесів, трансформацією власності і середовища господарювання, концентрацією виробництва і капіталу, що зумовлює об’єктивну необхідність забезпечення прибутковості су ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.