Розділи економіки

Аналіз фінансового стану підприємства

За результатами таблиці робимо висновок, що підприємство майже є ліквідним, тобто у разі потреби не зможе терміново оплатити свої зобов’язання. Лише коефіцієнт критичної ліквідності відповідає заданому нормативові, і тому можна сказати, що у разі критичної ситуації підприємство зможе хочаб частково сплатити свої платіжні зобов’язання.

Показники ділової активності

Особливої уваги потребує оборотність обігових коштів. Цей показник показує ефективність управління оборотними активами. До оборотних активів належать: запаси і дебіторська заборгованість, грошові кошти (2 розділ активу балансу).

Головною метою оцінки цих активів є виявлення ознак зменшення вартості або надлишкового накопичення товарно-матеріальних запасів та рахунків дебіторів. При аналізі ці показники балансу зіставляються або із сумою чистого доходу (виручки) від реалізації продукції, або із собівартістю наданих послуг.

. Коефіцієнт оборотності обігових коштів (активів) показує кількість оборотів, які здійснюють обігові кошти протягом звітного періоду, а також, скільки грн. чистого доходу від реалізації приносить кожна грн. обігових коштів.

. Тривалість одного обороту в днях визначається як співвідношення кількості днів (Д) у розрахунковому періоді та кількості оборотів обігових коштів за той самий період (тобто коефіцієнту оборотності).

. За видами оборотних активів розрізняють наступні показники оборотності:

- оборотність запасів:

Коефіцієнт оборотності запасів розраховується наступним чином:

Цей показник показує кратність обороту запасів.

Середній термін обороту запасів:

оборотність дебіторської заборгованості:

Коефіцієнт обороту дебіторів (розрахунків з дебіторами) показує скільки разів за певний період дебітори оплачують свої борги повністю:

Середній термін оплати заборгованості дебіторів:

Операційний цикл - час, необхідний для перетворення запасів і дебіторської заборгованості в готівку:

Абсолютне вивільнення - кількість днів, на які скоротився оборот обігових коштів. Відносне вивільнення - показує на скільки підприємству потрібно менше обігових коштів для ведення того ж обсягу діяльності.

де - тривалість обороту відповідно в минулому і звітному періодах, днів; “+” - додаткове залучення оборотних коштів, “ - ” - економія.

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5

Подібні статті по економіці

Сучасна оцінка впливу людського потенціалу на структурні зрушення в економіці регіону на прикладі Житомирської області
На рубежі XX і XXI століть світова наукова думка сформувала принципово новий погляд на цивілізаційний прогрес. Нова парадигма розвитку на перший план висуває не нагромадження матеріальних благ, а розвиток людського потенціалу при збере ...

Розрахунки з покупцями і замовниками
Актуальність теми. Питання купівлі, продажу товарів та розрахунків з покупцями і замовниками за передані товарно-матеріальні цінності, виконані роботи, надані послуги підприємств будь-яких форм власності, були і залишаються донині одн ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.