Розділи економіки

Склад, структура й показники використання основних виробничих фондів підприємства

Структура основних виробничих фондів підприємства на початок звітного року надана на рис. 2.2

Рис. 2.2 Структура основних виробничих фондів підприємства на початок звітного року

Окрім цього, необхідно зробити класифікацію основних фондів відповідно до податкового обліку в звітному році та за участю у виробничому процесі (розподілити на активну й пасивну частини) і визначити їх структуру.

Таблиця 2.5

Виробнича структура основних виробничих фондів підприємства у звітному році

Найменування показника

На початок року

На кінець року

Вартість, грн.

Питома вага, %

Вартість, грн.

Питома вага, %

Усього основні виробничі фонди,

291910

100

300230

100

у тому числі: активна частина

181820

62,5

181820

60,6

пасивна частина

109340

37,5

118410

39,4

Розрахуємо показники, які характеризують рух основних виробничих фондів: коефіцієнти надходження, вибуття у звітному періоді.

Коефіцієнт надходження основних фондів:

де ОФНАДХ - вартість основних фондів, що надійшли протягом звітного року;

ОФКІН. ЗВ. Р - вартість основних фондів на кінець звітного року.

Кнадх = 12650/300230=0,042

Коефіцієнт вибуття основних фондів:

де ОФВИБ - вартість основних фондів, що надійшли протягом звітного року;

ОФПОЧ.ЗВ.Р. - вартість основних фондів на початок звітного року.

Квиб = 4330/291910=0,015

Визначимо середньорічну вартість основних виробничих фондів у звітному році. Використовуючи дані додатка Д, розрахунок доцільно виконати за балансовою формулою:

,

де - вартість основних виробничих фондів на початок року;

- вартість основних виробничих фондів, які надійшли протягом року;

- вартість основних виробничих фондів, що вибули протягом року;

- кількість повних місяців календарного року функціонування основних виробничих фондів, що надійшли на підприємство у цьому році;

- кількість повних місяців календарного року нефункціонування основних виробничих фондів, що вибули на підприємстві у цьому році.

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6 7

Подібні статті по економіці

Оцінювання політичних ризиків у системі управління суспільним розвитком глобалізації
Характерною ознакою суспільних процесів сучасності є збільшення масштабів впливу ризиків на фінансово-економічні процеси, зокрема, на сферу відповідальності держави - державний сектор економіки. За таких умов державне управління, під вплив ...

Полиграфия
Для написання курсової роботи на тему “Аналіз господарської діяльності підрозділу поліграфічного підприємства” за базу для досліджень мною було обрано дільницю глибокого друку відкритого акціонерного товариства “Зоря”. Дана те ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2024 рік.