Розділи економіки

Склад, структура й показники використання основних виробничих фондів підприємства

Моральний знос другого роду - це часткова втрата ОФ своєї вартості в результаті появи нових, більш зроблених і продуктивних засобів праці. У даному випадку старі ОФ перестають задовольняти вимогам споживачів, їхнє використання стає економічно невигідним. Величина цього зносу буде різної в різних споживачів даного виду ОФ і тому немає можливості врахувати величину морального зносу другого роду. Даний вид зносу можна частково усунути шляхом модернізації ОФ.

Загальний коефіцієнт зносу ОФ (Кзаг) визначається:

Кзаг = 1 - (1 - КФИ) * (1 - КМИ1 )

Амортизація основних фондів - це процес переносу вартості основних фондів на вартість продукції (яка виготовляється) з метою повного її покриття.

Для покриття вартості зношеної частини основних фондів кожне підприємство здійснює амортизаційні відрахування, тобто установлює визначену грошову компенсацію відповідно до розміру фізичного зносу і техніко-економічного старіння. Ці відрахування включають у собівартість продукції, реалізують під час продажу товарів, а потім накопичують у спеціальному амортизаційному фонді, що використовується для відтворення основних фондів.

Амортизаційні відрахування розраховують по визначених нормах, що характеризують щорічний розмір відрахувань у відсотках до балансової вартості основних фондів.

Нам= ,

де ОФбс - балансова (первісна або відбудовна) вартість основних фондів;

ОФЛС - ліквідаційна вартість основних фондів;- нормативний термін функціонування.

Щорічну суму амортизаційних відрахувань на реновацію основних фондів визначають:

Агод= або Агод= ,

де ОФсг - середньорічна вартість основних фондів;

ОФсг=ОФнг+ОФввед - ОФвиб

- кількість місяців експлуатації основних фондів.

Показники розрахуємо на основі даних додатків Д, Ж та Л.

За даними додатка Д розраховується видова структура основних виробничих фондів на початок та кінець звітного періоду, результати зведені до таблиць та діаграм табл.

Таблиця 2.4

Склад основних виробничих фондів підприємства у звітному році

Найменування показника

Наявність на початок року, грн.

Надійшло протягом року, грн.

Вибуло протягом року, грн.

Наявність на кінець року, грн.

Відхилення: (+) збільшення, (-) зменшення; грн.

Темп зростання, %

 

1

2

4

5

6

8

9

Усього основні виробничі фонди,

355470

+13150

-4880

363740

+8270

102,3

в тому числі: - земельні ділянки

11170

+1340/06

12510

+1340

112

- капітальні витрати на поліпшення земель

-

-

-

-

-

-

- будівлі, споруди, передавальні пристрої

139000

+6000/03 +1750/02

-1900/07

144850

+5850

104,2

- транспортні засоби

60000

-1450/09

58550

-1450

97,6

- інструмент вироб-ничий, господарський інвентар

3700

+1160/04

4860

+1160

131,4

- машини й устаткування

133000

+2900/05

135900

+2900

102,2

- робоча та продук- тивна худоба

-

-

-

-

-

-

- багаторічні насадження

4200

-630/08

3570

-630

85

- інші основні фон-ди

4400

-900/09

3500

-900

79,6

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6 7

Подібні статті по економіці

Регіональна інвестиційна програма як форма державного управління інвестиційною діяльністю у регіоні
Інвестиційна діяльність відіграє важливу роль у регіональному розвитку продуктивних сил. Вихід української економіки з кризи пов'язаний передусім з відтворенням інвестиційного процесу. Державне регулювання інвестиційного процесу спря ...

Продуктивність праці як категорія економіки праці на СТО Гавань
Продуктивність праці одна із найважливіших якісних показників роботи підприємства, вираженням ефективності витрат праці. Зростання продуктивності праці має велике господарське значення, оскільки підвищення ефективності використання тру ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2024 рік.