Розділи економіки

Економічна характеристика підприємства - дільничої станції Микитівка

В 2008 році збільшення порівняно з 2007 роком склало 3275,8 тис.грн, або 29,64%. В 2009 році фонд оплати праці зменшився на 133,1 тис.грн, і становив 14192,9 тис.грн, що склало 99,07% від попереднього періоду.

Розглянемо динаміку статей балансу підприємства за 4 роки на основі даних форми №1 “Баланс”. Окремо розглянемо динаміку статей активу та пасиву.

Таблиця 2.2 - Динаміка статей активу балансу ДС Микитівка за 2006- 2009 роки.

Показники

2006

2007

Відхилення до 2006

2008

Відхилення до 2007

2009

Відхилення до 2008

1 Необоротні активи

866,2

979,5

113,3

965,3

-14,2

797,8

-167,5

нематеріальні активи

2,9

24,7

21,8

21,8

-2,9

13,1

-8,7

основні засоби

863,3

954,8

91,5

943,5

-11,3

784,7

-158,8

2 Оборотні активи

208,0

90,1

-117,9

386,3

296,2

1118,5

732,2

виробничі запаси

40,6

58,2

17,6

50,6

-7,6

32,2

-18,4

дебіторська заборгованість за рахунками

141,7

-

-141,7

327,2

327,2

970,9

643,7

інша поточна дебіторська заборгованість

20,6

31,9

11,3

7,6

-24,3

115,3

107,7

грошові кошти

5,1

-

-5,1

0,1

0,1

0,1

-

інші оборотні активи

-

-

-

0,8

0,8

-

-0,8

3 Витрати майбутніх періодів

-

-

-

5,4

5,4

37,2

31,8

Баланс

1074,2

1069,6

-4,6

1357,0

287,4

1953,5

596,5

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Подібні статті по економіці

Місце малих підприємств в системі ринкових відносин
Одним з найважливіших завдань України на шляху подальшого розвитку ринкових відносин є посилення ролі малого підприємництва. Адже малі підприємницькі структури створюють не тільки економічну, а й соціально-політичну основу для становлення та розвитку ...

Обложение налогом внешнеэкономической деятельности
Побудова і релізація ефективної системи оподаткування являється невід’ємною умовою створення діючого механізму регулювання економічних процесів в державі. Система оподаткування представляє собою сукупність податків, зборів, інших ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2023 рік.