Розділи економіки

Економічна характеристика підприємства - дільничої станції Микитівка

Продуктивність праці за 12 місяців 2007 року збільшилась на 17,36% за рахунок збільшення обсягів робіт на 4,5% та зменшенням середньооблікової чисельності експлуатаційного штату на 43 людини. В 2008 році продуктивність праці зменшилась на 1,15% в зв’язку зі зменшенням обсягів робіт.

Робочий парк вагонів збільшується.В 2006 році він складав 431 вагон, в 2007 році 562 вагони, в 2008 році вже 602 вагони, проте в 2009 їх кількість скоротилась до 575 одиниць, що складає 95,51% від попереднього періоду. Собівартість одного відправленого вагона зростає з 36,49 грн в 2006 році до 49,56 грн в 2007 році та до 66,82 грн в 2008.

Бачимо збільшення середньомісячної заробітньої плати на підприємстві з 1323,63 грн до 2154,93 грн в 2008 році. Порівняно з 2007 роком заробітня плата виросла на 33,86%. Загальний фонд оплати праці на підпрємстві за 4 роки виріс майже вдвічі. В 2006 році він становив 7830,6 тис.грн, в 2007 році виріс на 41,12% і склав 11050,2 тис.грн.

Таблиця 2.1 - Динаміка основних виробничих показників ДС за 2006-2009 рр

Найменування показників

2006

2007

2008

2009

Абсолютне відхилення

Відносне відхилення,%

2007/06

2008/07

2009/08

2009/06

2007/06

2008/07

2009/08

2009/06

відправлення вагонів, ваг

315675

329833

315766

276950

14158

-14067

-38816

-38725

104,48

95,74

87,71

87,73

загальна погрузка, т в т.ч. вугілля лом чорних металів

1587122 1541105 3511

1172748 1102418 26471

1614774 1543718 939

1640929 1574871 270

-414374 -438687 22960

442026 441300 -25532

26155 31153 -669

53807 33766 -3241

73,89 71,53 753,94

137,69 140,03 3,55

101,62 102,02 28,75

203,39 102,19 7,69

вигрузка, ваг

27977

22062

32643

33784

-5915

10581

1141

5807

78,86

147,96

103,5

120,76

робочий парк вагонів, ваг

431

562

602

575

131

40

-27

144

130,39

107,12

95,51

133,41

продуктивність праці, ваг

805,3

945,1

934,2

-

139,8

-10,9

-

-

117,36

98,85

-

-

середньооблікова чисельність,всього в т.ч. експлуатація

493 466

572 562

554 549

- -

79 96

-18 -13

- -

- -

116,02 120,6

96,85 97,69

- -

- -

собівартість одного відправленого вагона, грн

36,49

49,56

66,82

-

13,07

17,26

-

-

135,82

134,83

-

-

середньомісячна зарплата всього -перевезення

1323,63 1400,32

1609,88 1638,52

2154,93 2174,56

- -

286,25 238,2

545,05 536,04

- -

- -

121,63 117,01

133,86 132,71

- -

- -

фонд основної зарплати,тис.грн

4114,5

5880,6

7371,2

-

1766,1

1490,6

-

-

142,92

125,35

-

-

фонд додаткової зарплати,тис.грн

3272,6

4570,0

5972,4

-

1297,4

1402,4

-

-

139,64

130,69

-

-

інші заохочувальні виплати,тис.грн

443,5

599,6

982,4

-

156,1

382,2

-

-

135,2

163,84

-

-

загальний фонд оплати праці,тис.грн

7830,6

11050,2

14326,0

14192.9

3219,6

3275,8

-133,1

6362,3

141,12

129,64

99,07

181,25

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Подібні статті по економіці

Статистичні таблиці в аналізі сільськогосподарського виробництва
Вибраною темою для написання цієї роботи є „Використання статистичних таблиць в аналізі сільськогосподарського виробництва”, це зумовлено великим значенням цього статистичного елементу в системі зведення і групування матеріалів статист ...

Оцінка інвестиційної привабливості регіону
В умовах глобалізації економічний розвиток будь-якої країни тісно пов’язаний з підвищенням її інвестиційної привабливості для іноземних інвесторів. Інвестиційна привабливість - це якісна та кількісна характеристика внутрішнього та ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2023 рік.