Розділи економіки

Економічна характеристика підприємства - дільничої станції Микитівка

На основі аналізу таблиці бачимо, що валюта балансу значно зросла з 1074,2 тис. грн в 2006 році до 1953,5 тис.грн в 2009 році. На це в значній мірі вплинуло збільшення оборотних активів з 208,0 тис.грн до 1118,5 тис.грн за 3 роки. Це є позитивною тенденцією для підприємства, тому що підприємство отримує змогу своєчасно розплачуватися за своїми зобов’язаннями. В період 2006-2007 спостерігається зростання виробничих запасів на 17,6 тис.грн, за наступні 2 роки їх обсяг зменшився на 26 тис.грн. Таким чином, за 3 роки обсяг виробничих запасів скоротився на 8,4 тис.грн або 2,13%. Дебіторська заборгованість за розрахунками в 2006 році становила 141,7 тис.грн, в 2007 році ця стаття активу була відсутня, проте в 2008 році вона склала вже 327,2 тис.грн а в 2009 році збільшилась на 643,7 тис.грн, що є негативним явищем для підприємства.

Інша поточна дебіторська заборгованість також значно зросла за 4 роки з 20,6 тис.грн до 115,3 тис.грн.

Майже повна відсутність грошових коштів на підприємстві є негативним явищем.

Необоротні активи, навпаки, скоротилися - з 866,2 тис.грн в 2006 році до 797,8 тис.грн в 2009 році. Це сталось за рахунок зменшення основних засобів з 863,3 тис.грн до 784,7 тис.грн. Нематеріальні активи в 2006-2007 роках мають тенденцію до зростання, проте в 2008 році відбувається їх зменшення на 2,9 тис.грн, а в 2009 році ще на 8,7 тис.грн.

Розглянемо динаміку статей балансу на діаграмі ( рисунок 2.1):

Рисунок 2.1 - Динаміка статей активу балансу в 2006-2009 рр.

В таблиці 2.3 розглянемо структуру активу балансу станції за 4 роки.

Таблиця 2.3 Структура активу балансу ДС - Микитівка в 2006-2009 рр.

Показники

2006

2007

Відхилення до 2006

2008

Відхилення до 2007

2009

Відхилення до 2008

1

2

3

4

5

6

7

8

1 Необоротні активи

80,64

91,58

10,94

71,13

-20,45

40,84

-30,29

нематеріальні активи

0,27

2,31

2,04

1,61

-0,7

0,67

-0,94

основні засоби

80,37

89,27

8,9

69,53

-19,74

40,17

-29,36

2 Оборотні активи

19,36

8,42

-10,94

28,47

20,05

57,26

28,79

виробничі запаси

3,78

5,44

1,66

3,73

-1,71

1,65

-2,08

дебіторська заборгованість за рахунками

13,19

-

24,11

49,70

25,59

інша поточна дебіторська заборгованість

1,92

2,98

1,06

0,56

-2,42

5,90

5,34

грошові кошти

0,47

-

0,01

0,01

0

інші оборотні активи

-

-

0,06

-

3 Витрати майбутніх періодів

-

-

0,40

1,90

1,5

Баланс

100,0

100,0

0

100,0

0

100,0

0

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Подібні статті по економіці

Організація енергопостачання кар’єра
кар’єр енергетичний ресурс Сучасні кар’єри - великі споживачі енергетичних ресурсів. В виробничій собівартості енергетичні затрати складають 8 - 15%. Для організації енергопостачання на кар’єрах створюється енергетичне господарство. Е ...

Розробка плану відкриття підприємства
Основною ланкою економіки в ринкових умовах господарювання є підприємства, що виступають у ролі господарюючих суб'єктів. Тут вирішуються питання виробництва продукції та надаються послуги, потрібні суспільству, створюються відповідні доходи і накопич ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2023 рік.