Розділи економіки

Економічна характеристика підприємства - дільничої станції Микитівка

контроль за утриманням, стабільною роботою технічних приладів і пристроїв станції.

підготовка господарства й кадрів станції до роботи в осінньо-зимових умовах, чіткій організації на період снігопадів і заметів.

Для виконання поставлених завдань станція забезпечує:

своєчасне освоєння нових виробничих потужностей і введення в дію виробничих тужностей і придбаного устаткування;

раціональне використання матеріальних і паливно-енергетичних ресурсів;

ефективне використання й схоронність майна станції, вантажів і рухомого состава; розвиток допоміжної діяльності, розширення платних послуг населенню;

повноту надходження платежів, зборов і тарифів за перевезення вантажів, пасажирів, вантажобагажу й пошти;

своєчасна сплата податків і зборів (обов'язкових платежів) згідно існуючого законодавства;

посилення заходів одо вдосконалення організації заробітної плати працівників з метою посилення їхньої матеріальної зацікавленості як у результаті праці, так і в загальних результатах роботи станції, забезпечення економічного й раціонального використання фонду оплати праці й своєчасного розрахунку із працівниками;

-ведення бухгалтерського, податкового обліку й складання звітності згідно існуючого законодавства;

ведення обліку й звітності по перевезенню пасажирів і вантажів.

Додатковими функціями станції Микитівка є діяльність станції, пов'язана з оперативним чи господарським управлінням окремими підрозділами залізниці, які розташовані в межах станції, але знаходяться в підпорядкуванні інших служб залізниці.

Станція здійснює додаткові оперативні та господарські функції управління, пов'язані з виконанням іншими підрозділами залізниці розпоряджень з питань безпеки руху, обліку та контролю за вагонними парками, локомотивами, станом залізничних колій, іншими пристроями, пожежною, санітарною, екологічною в межах залізничних станції Микитівка.

Діяльність підприємства ДС Микитівка за 2007-2009 роки можно охарактеризувати за допомогою основних техніко-економічних показників.

Для початку розглянемо об’ємні показники діяльності за даними пояснювальної записки та проаналізуємо їх в таблиці 2.1.

На основі аналізу даних таблиці можна зробити висновок,що основні показники роботи станції Микитівка в порівнянні з планом були перевиконані. В 2007 році план по відправленню вагонів був перевиконаний на 24593 вагона,по загальній погрузці на 395109 вагонів,в т.ч. вугілля - 347378 вагонів, лом чорних металів - 26281 вагон, по вигрузці вагонів - на 348 вагонів. В 2008 році також план був перевиконаний: по відправленню вагонів на 13456 вагонів, по загальній погрузці - на 421425 вагонів, в т.ч. вугілля - на 365585 вагонів, по вигрузці - на 2074 вагона. В 2009 році план роботи був дещо знижений, проте перевиконання було досить вагомим : по відправленню вагонів на 14050 вагонів, по загальній погрузці - на 448519 вагонів,в т.ч. вугілля - на 382761 вагон, по вигрузці - на 496 вагонів.

План по кількості вагонів в робочому парку в 2007 році складав 500 вагонів, і був перевиконаний на 62 вагона. В 2008 році план був підвищений до 780 вагонів, проте був недовиконаний на 178 вагонів. В 2009 році план знизили до 653 вагонів, але знов був недовиконаний на 78 вагонів. Собівартість відправлення одного вагона по плану в 2007 році складала 57,62 грн, але фактично була зменшена на 8,06 грн/ваг. В 2008 році собівартість мала складати 64,42 грн/ваг, але була перевищена на 2,4 грн.

Продуктивність праці за 12 місяців 2007 року в порівнянні з планом збільшилась на 9,9% за рахунок зростання обсягів робіт на 8,1% та зменшенням середньооблікової чисельності експлуатації штату на 6 чоловік.

В 2008 році перевиконання плану склало 6,3%, за рахунок росту обсягів робіт на 4,5% та зменшенням середньооблікової чисельності експлуатаційного штату на 6 чоловік.

Такі показники є позитивною тенденцією, проте для повної картини розглянемо основні показники роботи станціі в динаміці (табл.2.2).

На основі аналізу даних таблиці бачимо, що відправлення вагонів зменшується. В 2006 році було відправлено 315675 вагонів,в 2007 році - 329833 вагона, а в 2008 році вже на 14067 вагонів менше, в 2009 році відправлення зменшилось порівняно з 2008 роком на 38816 вагонів, або на 12,29%, порівняно з 2006 роком на 38725 вагонів, або 12,27%. Загальна погрузка зростає. Хоча в 2007 році вона зменшилась на 414374 вагона, або на 26,11%, проте в 2008 та 2009 роках спостерігається зростання на 442026 та 26155 вагонів відповідно. Вигрузка теж має тенденцію до зростання - в 2008 році вигрузка збільшилась порівняно з 2007 роком на 10581 вагон, або на47,96%, в 2009 році порівняно з 2008 зросла на 1141 вагон, або на 3,5%.

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6 7 8

Подібні статті по економіці

Нормування праці на підприємсті
Праця являє собою доцільну діяльність людей, ціллю якої є створення матеріальних і духовних благ. Затрати праці на створення цих цінностей повинні мати кількісну оцінку, тому, що в масштабі суспільства дістають визнання тільки ті з них, що відповідаю ...

Підготовка зовнішньоторговельної угоди з імпорту медичного обладнання
Не дивно, що ринок медпослуг у світі разом із супутніми ринками медобладнання та фармпрепаратів є одним з наймісткіших, адже турбота про життя і здоров'я є базовими для будь-якої країни. Від здоров'я населення країни залежить якість р ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2023 рік.